Leg. sjuksköterska: Mot Elchocker i vården


”Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring.”

”Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter …”

”I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person.”

”Som sjuksköterska såg jag elchocker användas i vården på redan försvarslösa patienter. Mitt intryck var att elchockerna gavs för att göra en redan passiv och inaktiv person mer ’lugn’ och passiv.

Jag har inte vid någon tidpunkt i vården eller utanför sett något som varit bra med användandet av elchocker. Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring.

Jag såg t.ex. en patient/mor som inte längre kände igen sina barn, kunde inte/ville inte, och som var i ständig skräck för människor, även de som ville hjälpa henne.

Jag hörde protester från patienten som var på väg att få en elchock, vilket lämnades utan hänsyn.

Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter och försätter en person i ett totalt beroende med ingen möjlighet att ’icke-göra’ effekterna av elchockerna då hjärnvävnaden är förstörd för alltid.

I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person. Min verklighet är att elchocker är lika ställt med ett utraderande av personligheten och ett långsamt dödande med skillnaden att i de flesta fall dör inte patienten men förblir ’levande döda’. Detta bidrar så till enormt ökade vårdkostnader med mycket längre ’behov’ av vård.

Allt detta kunde undvikas med korrekt bemötande och behandling.

Jag anser inte att elchocker har ett berättigande i vårat samhälle år 2011. Detta skulle även ha insetts av många, framförallt människor inom vården, för mycket, mycket länge sedan.

Vem vill gå omkring ’levande död’?”

Barbro Skovgaard, Leg. sjuksköterska