Hur kan det tillåtas?


”För mig är det en stor gåta hur ECT kan tillåtas i Sverige år 2011 när man vet att det är skadligt.
Min åsikt är att vi sänker skatten så går det inte att stödja den här ECT-utövningen lika lätt.
Är det möjligt att förbjuda ECT en gång för alla?”