Minns inte min dotters uppväxt efter 57 elchocker


Intervju men en kvinna som har fått 57 elchocker

”Minns inget av livet före 2010-10-19. Min dotters uppväxt är väl det jag saknar mest då jag varit tvungen att lära känna henne igen. Jag måste lära känna alla i bekanta och släktingar igen.”

Namn:
XX

Ort:
XX

Ålder:
XX

Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin?
Nedstämd och deprimerad

Valde du själv att uppsöka en psykiatriker? Om inte, vem bestämde att du skulle träffa en sådan?
Ja

Hade du fått någon annan behandling, t.ex. antidepressiv medicinering, innan du fick ECT? Hur fungerade den?
Jag fick antidepressivmedicin innan och under ECT-behandlingen

Fick du någon information kring vilka alternativ som finns till ECT? Isåfall vilka alternativ?
Minns inte

Under vilken tidsperiod fick du ECT?
2008-12-12 -> 2009-10-19

Varför fick du ECT?
Jag var deprimerad och ville inte leva längre

På vilken plats och av vem fick du ECT?
PSSO-Haninge ECT av Olle Wallin

Hur många ECT-behandlingar har du fått totalt?
57st

När du fick dessa var du inskriven på psykklinik eller fick du dem polikliniskt (dvs att du fick åka hem efter att ha vilat en stund)?
Första gången var när jag var inlagd på Ankaret avd Lotsen i Haninge

Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?
Jag var desperat och villig att prova vad som helst för att må bättre

Vilken muntlig information fick du om ECT före behandlingarna?
Kortare närminnes störningar

Vilken skriftlig information fick du om ECT före behandlingarna?

Minns inte

Berättade någon om vilka bieffekter som ECT har? Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Fick du eller dina anhöriga denna information innan ECT-behandlingarna?
Tror inte det

Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (T.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?
Nej

Gjordes en fullständig ordinär läkarundersökning och behandling på dig innan ECT? Fick du genomgå någon fysisk undersökning, dvs att man tog blodprover på dig, gjorde någon röntgenundersökning eller liknande, innan du fick ECT?
Minns inte, möjligt att man tog blodprov innan

Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?
Må bättre

Fick du detta resultat?
Tillfälligt

Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? Hur skiljer sig ditt liv idag från ditt liv innan du fick ECT? Vad upplevde du för förändringar i ditt liv efter ECT-behandlingarna?
Minns inget av livet före 2010-10-19. Min dotters uppväxt är väl det jag saknar mest då jag varit tvungen att lära känna henne igen. Jag måste lära känna alla i bekanta och släktingar igen. Jag har äntligen fått rätt diagnos, Bipolär sjukdom, och blivit medicinerad efter det. Jag har fått lära mig att leva i nuet och inte titta bakåt.

Hur upplevde dina när och kära att du fick ECT? Vilka förändringar såg de hos dig?
De har inte sagt något

Har du berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker du upplevt som resultat av ECT-behandlingen? Om så, vad har du fått för svar?
Det är sånt som tyvärr kan hända

Har du fått hjälp och stöd att framföra dina klagomål på behandlingen? Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?
Jag fick hjälp att göra en anmälan till HSAN, men resultatet blev att ärendet lämnas utan åtgärd.

Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?
Att få svaret från HSAN var mycket kränkande

Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter ECT-behandlingen?
Jag minns ju inte hur det var, men jag har blivit bra bemött efter

Hur ser ditt liv ut nu?
Jobbar halvtid, skild, bor med ny sambo

Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?
Aldrig. skulle inte rekommendera det

Om du summerar – vilka skador har du fått från den ECT-behandling du fick?
Grava minnesstörningar

Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?
Ja