Hur kan elchocker förekomma mot värnlösa människor


Min syn må vara pessimistisk men den är inte fördunklad, utan tillräckligt klar att se igenom vårt nuvarande samhälle som fortfarande är förbunden med dåtiden genom nu levande människor, verksamma inom våra olika samhällsinstanser.

Nu undrar vi hur elchocker kan förekomma mot värnlösa människor i vårt moderna land, förebild åt hela den duperade världen.

Vårt lands historiska fakta motsäger automatiken om naivt troende att samhället vill oss enbart väl, bara vi är lugna och patriotiskt tacksamma. Vi är dock alla individer.

Hur ska äldre läkare kunna förbjuda denna sadism när de växt upp och fostrats i en svart pedagogik, närmast nationalsocialistisk, där grundläggande mänskliga behov ignorerats, precis som det gjordes av de sk. läkarna i Auschwitz. Då frodades här starka sympatier, var tredje svensk sympatiserade med nazismen under kriget enl. statistiska undersökningar gjorda då. Tukthus var ju något bra.

Enligt brittiska säkerhetstjänsten och hollänska historiska forskare uprätthöll vårt lands maktelit den tyska omänskliga regimen och förlängde kriget med tre år. Det var inte bara pengatvätt, pengar som stulits av kuvat folk över hela Europa gick via Sverige till banker i USA och tillbaka till vårt sk. broderfolk.

2,4 miljoner tyska soldater transporterades mha. Sverige mellan fronten och sitt Heimat, dessa sk. soldater utförde folkmord i norra Ryssland samt Norge. Vi bidrog blint åt detta mördande.

Det stål som behövdes i rustningsindustrin kom från Böhmen, men var hälften så rikt på järn som vårt stål. Detta subventionerades av våra quislingar att dubbelt så mycket stål erhölls för den hårt ansatta tyska krigsindustrin.

Svenskt kullager rullade i nazisternas stridsvagnar, lastbilar, kanontorn, flygplan. Det som såldes till England torpederades tack vare informationen av landsförrädarna i Göteborg. En svensk ”tiger”.

För dessa individer spelade det ingen roll att svenska sjömän fick sätta livet till – det var ju krig.

Sverige byggde invasionsskydd mot de Allierade, bunkrar än idag synliga på hela västra kusten, och med tyskt samarbete minerade Kattegatt och Skagerack. Under dessa mineringar förolyckades våra besättningar på tre jagare i Berga örlogsbas.

En ubåt, Ulven, offrades i hemlighet för folket när de inte visste om dessa hemliga mineringar. Fiskare från Styrsö hittade först ubåten med sin trål. De underrättade ”vår”
Flotta som placerade en kryssare rakt ovanför ubåten och befälhavaren låtsades leta var den var, de väntade tills det var ljudlöst och alla hade dött – med dem även bevisen.

Efter kriget fick krigsförbrytarna som verkat i fascismens Europa och särskilt tyska SS-män, uppehälle och svenska pass så att de kunde åka via Spanien till Sydamerika och tom. USA.

Samma UD hittade på under 30-talet att Europeiska länder skulle låta J-stämpla judiska pass i ett klart syfte att hålla dem kvar tills nazisterna påbörjat den Slutliga lösningen, som var väntad och väl känd inom våra innersta kretsar; svenska ingenjörer konstruerade krematorier som kunde hålla 2000 grader C, vara igång 24h/dygn. Det var dessa som hade rökpelare synligt upp till himlen, medan de tyska ugnarna inte var tillräckligt bra för dom sprack och ”produktionen” avstannade (tyska rikets egna krigsarkiv).

Vi visste nog vad som föregick, ända upp i Riksdagen tack vare vår utrikesminister, väl ansedd gäst hos själve Herr Hitler. De vet också ganska väl om den nutida tysta hanteringen av våra människor.

Vårt land, jämte Schweitz, är de enda som inte avnazifierats, man har bara stoppat sk.rasforskningen och sedemera steriliseringen av människor som inte passar in i deras samhälle som, faktiskt, dom styr.

Mycket annat, borde folk få känna till, pågår och kommer att fortgå så länge vi inte vet eller är tysta.

Vår passivitet ger dem fortsatta möjligheter. För dessa omänniskor som har en sådan människosyn, är det inte främmande att göra brottsliga kriminella handlingar och på ett fegt och falskt sätt undanhålla det dom gör, för att kunna fortsätta sitt hantverk.

Sanningen är att dessa omänniskor inte ska skyddas av titlar som doktorer, ingenjörer, forskare, politiker, jurister, journalister, militärer osv. utan skall kunna dömas för sina förbrytelser som de åsamkat sina människor; fall inom medicinen, socialvården och
inom äldrevården, där de vill legalisera pågående eutanasi (se de fåtaliga Lex Maria rapporter).

Journalister borde ägna sig mer åt undersökningar och få bort redaktörer samt blottlägga ägare av massmedia som förtiger fakta.

Politiker och jurister måste ta sitt ansvar inom vår tandlösa lagstiftning.

Alla de som ”informerar” dessa grupper borde grundligt undersökas; UD-folk, olika ”firmor”, vänskapsband med släkten i tyskland och med rika släktingar som styr vårt arma land.

Bara när samvetsgranna människor håller i rodret kan vi ära humanismen.

Därav våra optimistiska förhoppningar.