Läkarna på S:t Lars i Lund borde dömas för grov misshandel med elchocker


”S:t Lars ger min hemstad Lund dåligt rykte. Det är ett skräckinjagande ställe för alla som bor här.

Prova att promenera runt huset några gånger. Kriminella behandlas bättre en patienterna på S:t Lars, ty där finns t.ex. inga rastgårdar utan folk hålls inlåsta inomhus i månader med endast en fars till rättegång i Länsrätten på S:t Lars.

Vem kan försvara sig mot falska påståenden som inte ens tas upp under rättegången när man utsatts för minnesförlustsframkallande ECT strax innan rättegången.

Det klagas på de mänskliga rättigheterna i Kina men jag tror nästan det är sämre här.

Jag har läst artikeln och Solveig hade polisanmält läkaren för olaga hot, men läkaren (läkarna) inblandade i detta borde dömas för grov systematisk misshandel.

Ett tips till journalister är att ta reda på vem läkaren är och intervjua henne. Läkaren är troligen någon sorts verklig sadist.”