I ny studie finner man att ECT är ineffektivt för att minska risken för självmord


Copyright (c) 2021 – Originalartikel: New Study Finds ECT Ineffective for Reducing Suicide Risk

Elchocksbehandling (ECT) befanns inte minska risken för självmord för nästan 15 000 militära veteraner som studerades.

Av Simmons

Elchocksbehandling (ECT) är en metod som ofta ges till personer som anses löpa risk att begå självmord. Men i en ny studie fann man att ECT inte var effektivare än någon annan behandling för att förhindra självmord.

Forskarna var Talya Peltzman och Brian Shiner på Veterans Affairs (VA) Medical Center * i White River Junction, VT och Bradley V. Watts på National Center for Patient Safety ** i Ann Arbor, Michigan. Studien publicerades i Journal of ECT.
*(medicinskt center inom VA, som står för Veterans Affairs. VA är en statlig organisation som ägnar sig åt hälsa, vård m m för militära veteraner, ö. a.)
**(Nationella centret för patientsäkerhet, ö. a.)

Studien omfattade 14 810 personer som fick ECT och 58 369 som inte fick det. Deltagarna var alla personer som anlitade Veterans Health Administration (Veteranernas hälsoförvaltning, ö. a,) mellan 2006 och 2015. Deltagarna passades ihop efter demografiska och kliniska särdrag med hjälp av poängsystem för riskbedömning, vilket gjorde det möjligt för forskarna att redovisa skillnader i hur allvarliga de psykiska problemen var, psykiatriska diagnoser och faktorer som ålder och kön. I studien följde man deltagarna under ett års tid för att jämföra hur många personer som dog av självmord. Forskarna drog slutsatsen:

”Efter att ha jämfört och kontrollerat återstående skillnader mellan grupperna enligt en justerad beräknad reducering, blev oddsen för självmord året efter att ha fått ECT inte statistiskt annorlunda än för de jämförda patienter som inte fick metoden”.

Enligt Peltzman, Shiner och Watts tenderade personer som fick ECT att ha allvarligare psykiska problem, tidigare självmordsförsök och i många fall har tidigare behandlingar misslyckats att förbättra dem.

ECT anses i allmänhet ha en snabb och kraftfullt skyddande effekt. Men i denna studie motsägs denna övertygelse och man fann att det var lika sannolikt att de som fick ECT skulle dö av självmord efter ett år som de som fick andra insatser vid liknande risknivåer.

Även om deras forskning visade att ECT inte sänkte risken för dödsfall genom självmord, skriver forskarna att de känner sig ”säkra” på att patienter som löpte risk för självmord fick ECT.

”Det är lugnande att sådana patienter identifieras och får behandling som rekommenderas för komplexa och allvarliga psykiatriska diagnoser,” skriver de.

De drar inte slutsatsen att ECT inte skall användas för att förebygga självmord. Trots att de fann att det inte var bättre än någonting annat, menar de att nästa steg bör vara att ta reda på hur ECT kan användas för att förhindra självmord.

”Att förstå hur ECT vanligtvis praktiseras och vilka egenskaper hos patienter som bidrar till störst effekt för att förhindra självmord är viktiga kommande steg för att förstå hur ECT på mest effektivt sätt kan användas för att förhindra självmord,” skriver de.

ECT är en kontroversiell metod. Även om det talas väl om ECT på medicinska centra såsom ”säker och effektiv” har forskare och människor som fått ECT uttryckt oro för båda. Rättsprocesser angående ECT:s säkerhet väntar fortfarande på att avgöras.

Mad in America intervjuade nyligen John Read (University of East London) och Irving Kirsch (Harvard Medical School) om deras analys, i vilken man fann att studier om effektiviteten hos ECT var av extremt låg kvalitet och att det finns en hög risk för bestående minnesförlust efter behandlingen.

Read, Kirsch och medförfattare Sherry Julo skrev:

”Med tanke på den höga risken för bestående minnesförlust och den lilla risken för dödlighet innebär detta långvariga misslyckande med att avgöra om ECT fungerar eller inte att dess användning omedelbart bör avbrytas.”

Read, Kirsch, och medförfattare Sherry Julo wrote:

***
Peltzman, T., Shiner, B., & Watts, B. V. (2020). Effects of electroconvulsive therapy on short-term suicide mortality in a risk-matched patient population (Effekter på kortsiktig risk för dödlighet av självmord av elchocksbehandling hos en grupp där patienterna är ihop-passade med avseende på risk, ö. a.). Journal of ECT, 36(3), 187-192. DOI: 10.1097/YCT.0000000000000665 (Länk)