Ingen förnuftig människa skulle gå med på ECT


Ingen förnuftig människa skulle gå med på ECT behandlingar om de kände till effekterna av det.. FÖRBJUD DET, det är vidrigt, sjukt,farligt, och borde inte finnas alls.