Protest mot elchocker


Hur f-n står det till med mänskligheten och läkarvetenskapen som kan utföra något så avskyvärt mot människor och djur.