Israelisk domstol: Ingen påtvingad elchock


Israelisk domstol: Ingen påtvingad elchock

Copyright (c) /Originalförfattare: Edna Adato. Engelsk översättning av Janna Weiss./ Alla rättigheter reserverade.

Copyright (c) – Originalartikel: Israeli Court: No Forced Electroshock

Israeliske distriktsdomaren Gidon Ginat slår fast att elchocksbehandlingar inte kommer att ges mot patientens vilja, inte heller under tvångsinläggning på en sluten avdelning på ett psykiatriskt sjukhus. Domaren citerade patienter som inte får ett fullvärdigt juridiskt ombud, och även potentiella problem med hur man avgör om en person är ”farlig”, vilket kan påverka personens fall.

Källor:
Denna artikel är återgiven från andra källor. Originalet fanns i den israeliska tidningen Israel Hayom och skrevs av Edna Adato. Den engelska versionen fanns på occupypsychiatry.net och översattes av Janna Weiss. Publicerad i augusti 2013.

Domstolen: Elchocksbehandlingar ska inte tvingas på psykiatriska patienter

Domen utfärdades i ett överklagande som lämnats in av justitiedepartementets avdelning för rättshjälp i Tel Aviv och Central District i samband med juridisk representation, vilken gavs till tvångsinlagda patienter eller patienter som får tvångsbehandling på psykiatriska sjukhus i hela landet. Överklagandet handlade om en persons rätt, även om han/hon är tvångsvårdad på sjukhus, att inte genomgå behandling mot sin vilja, särskilt elchocksbehandling som är en extremt invasiv behandling med medicinska konsekvenser.

Domaren betonade att staten har lovat att professionella enheter inom hälsoministeriet, justitiedepartementet och statsåklagarmyndigheten skulle grundligt undersöka frågan om elchocksbehandling för att tvinga inlagda patienter. Advokat Limor Goldenberg-Hadad, chef för rättshjälpsavdelningen på justitieministeriet i Tel Aviv, betonade att ”rätten till juridiskt ombud, erkänd som en grundläggande konstitutionell rättighet är av särskilt stor betydelse för skyddet av rättigheterna för patienter som är tvångsvårdade på sjukhus”. Enligt henne är patienter som når de psykiatriska nämnderna i många fall i ett svårt psykiskt tillstånd och förstår inte lagbestämmelserna.

Av ett internt dokument, som avdelningen utarbetat, kan utläsas att andelen utskrivna från tvångsinläggning av psykiatriska nämnder de senaste åren är 16,5 %. Enligt dokumentet betyder detta att om det inte vore för det juridiska ombudet, skulle hundratals tvångsinlagda patienter uppenbarligen förbli på slutna avdelningar under en längre tid.

Dessutom fanns det enligt distriktets resultat svårigheter och brister, bland annat i att förverkliga patienters rätt till juridiskt ombud, om man tolkar omfattningen av patienternas farlighet och utdelandet av elchocksbehandling under sjukhusvistelse noggrant. Till exempel anlände en kvinnlig patient till flygplatsen och uppgav att hon hade köpt en biljett på Internet för att resa till sitt hem i Schweiz. Hon fick dock veta att biljetten inte fanns där och efter ett meningsutbyte med skötarna tillkallades polisen. När polisen fick reda på att kvinnan tidigare hade tvångsinlagts på sjukhus, beslutade man att hon hallucinerade och att hon inte har något hem utomlands. Hon fördes direkt till Abarbanels [psykiatriska] sjukhus och ett tvångsbeslut om sjukhusvistelse utfärdades. Till slut skrevs kvinnan ut tack vare Tel Avivs rättshjälp.

Copyright (c) – Originalartikel: Israeli Court: No Forced Electroshock