Studie säger att ECT under graviditeten är farligt för barnet


Copyright (c) – Originalartikel: Study Says Electroshock During Pregnancy Is Dangerous to the Baby

Av: Chris Dubey

År 2007 genomförde forskare på Maine Medical Center en studie om huruvida det är säkert med elchocker under graviditeten. Resultatet? Forskarna fann att elchocker på en gravid kvinna, orsakade hjärnskador hos barnet (Källa: Jacquelyn Blackstone och andra).

Elchocker är en psykiatrisk behandling som innefattar att ge elektriska chocker till patienten och att försätta patienten i ett krampanfall. Övergripande antalet inom psykiatrin hävdar att elchocker är terapeutiskt och lindrar psykisk sjukdom. Elchocker är även känt genom den förskönande omskrivningen elektrokonvulsiv behandling eller ECT. Många elchockspatienter får behandlingen mot sin vilja. Psykiatriker hävdar också att elchock är säkert under graviditeten och ger behandling till gravida kvinnor.

Men forskare vid Maine Medical Center fann något annat. Forskarna var Michael G. Pinette, Camille Santarpio, Joseph R. Wax och Jacquelyn Blackstone, alla verksamma på avdelningen för Mödra-Fostermedicin inom området för obstetrik och gynekologi. (Obstetrik är den gren av medicinen i vilken man studerar och arbetar med graviditet, förlossning och moderskap. Gynekologi är den gren av medicinen i vilken man studerar och arbetar med vård av kvinnor).

I sin rapport sade forskarna: ”En förstföderska [eller en kvinna under sin första graviditet] genomgick flera elektrokonvulsiva behandlingar under graviditeten för diagnosen djup depression. Spädbarnet föddes sedan med flera stora infarkter i hjärnbalken.” (En infarkt är en region med död eller döende vävnad, vilken har orsakats av otillräcklig blodcirkulation.) Så med andra ord framkallade elchocker på den gravida kvinnan, hjärnskador på barnet.

Forskarna drog slutsatsen att: ”Trots lugnande uttalanden om hur säkert elektrokonvulsiv behandling är, tyder denna fallrapport och en genomgång av litteraturen att elektrokonvulsiv behandling under graviditet bör ske med försiktighet.” Amerikanska högskolan för obstetriker och gynekologer publicerade rapporten på sin webbplats och i dess vetenskapliga tidskrift ”Obstetrics & Gynecology.”

Denna studie slår hårt mot propagandan där elchocker favoriseras. Tvärtemot påståendet att elchock är säkert under graviditeten, fann man i denna studie att det kan framkalla fysisk skada hos barnet.

En tidigare studie, som publicerades 2006, fann man att elchocker framkallar kognitiva försämringar hos patienten (Källa: Harold A Sackeim och andra). Emellertid har ännu ingen studie publicerats om att elchock är skadligt för patienten, även om många överlevande från elchocker säger att de har skadats av behandlingen.

Vad kan du göra: Ring den ledande forskaren Michael G. Pinette och hans kollegor vid Maine Medical Center och be dem att göra ytterligare en studie, en studie om huruvida elchocker orsakar hjärnskador hos patienten. Be dem att göra avbildning av hjärnan eller ”hjärnskanning” på kvinnor före och efter elchock.

Om forskarna finner att elchocker orsakar fysisk hjärnskada, skulle det vara bland de första bevisen i sitt slag och skulle göra Pinette och hans kollegor kända, samt skulle bidra till att skydda patienter mot tortyren med påtvingad elchock. Telefonnumret är +1 207 771 5549. Fråga efter Pinette eller en av hans kollegor. Om du inte kan nå dem, lämna då ett meddelande på telefonsvararen.

Copyright (c) – Originalartikel: Study Says Electroshock During Pregnancy Is Dangerous to the Baby