Klarade inte något längre efter ECT


”Har inte fått ect behandling själv, men varit ganska insatt i det ändå. Både släktingar har fått det och även klienter. Från att vara en ganska livsduglig människa till någon som inte klara något längre är en av de förändringar jag stött på. Då har man inte enbart fått en choch ECT utan många. Samt under väldigt lång behandling. Där upprepade behanlingar följer av kontinutet att dessa måste göras om och om hela tiden för att få effekt. Men min åsikt om just den effekten delar kanske inte andras åsikter. När är det dax att leka Gud för det är så jag ser på själva behandlingar av elchocker. Om man mår bättre av det okej, men att tappa både minne och förstånd det måste väl ändå finnas en bättre behandling.”