Läkarna har gjort henne beroende av elchocker!


Kommentar efter en artikel i Dagens Nyheter om elchocker:

”Två hundra elchocker. Det säger mig att de ”professionella aktörerna” gjort tanten beroende av elchocker, ungefär som en passiv aggressiv person är beroende av mat.

Problemet ligger i att hon producerar hormoner i obalanserad mängd. Vilket inte elchocker hjälper mot, mer än temporärt.

Läkarkåren söker sjukdomar, när de skulle söka friskhet. Läkarna skulle erkänna sin inkompetens, men med sin relativa ”merkompetens” så kan de inlåta människor in på dessa hutlösa irrvägar.

Det är en skam och det borde vara brottsligt!”