Människor blir hjärnskadade av ECT-behandling


Regeringen!

Varför tillåts detta? i dagens Sverige? där massor med folk blir hjärnskadade och får förstörda liv!

Har regeringen inget ansvar?

Tekniken är förlegad och sjuk, man skall inte använda ect och varför stoppas detta elände inte, varför får inte folk som utsatts med tvång, lurats att tro det är ofarligt? upprättelse och skådestånd och varför stoppar Socialstyrelsen inte detta som är barbari mot folk.

När de nu äntligen har insett att kvicksilver i folks tänder är gift borde de väl också inse att ect är farligt för folk och kostar landet, folket, utsatta pengar, livet, hälsan och IQ.

Har ni inget ansvar? ni som sitter i regeringen? ang sjuka människor som är i värre form när de kommer ut än när de går in på sjukhusen?

Barn, gravida, gamla och äldre, man baxnar att inte ni reagerar inom regeringen, där pengar enbart har betydelse men dessvärre ect konsekvenserna kostar mera pengar och liv, ohälsa med handikapp.

Hur kan det vara lagligt att ge elchocker?

Jag förstår inte hur det kan vara lagligt? att utföra elchocksbehandlingar på människor 2012? när fall efter fall visas upp av personer som har blivit hjärnskadade, handikappade och fått förstörda liv?

Har inte regeringen och socialstyrelsen ansvar för folkets väl och ve? Det är ett brott mot all som har blivit utsatta för ect, antingen har lurats att tro det gör dem friskare eller vissa som drogas ner och sedan inte vet vad de gör med dem?

Det är straffbart! Socialstyrelsen och regeringen måste väl besinna sig, för det kostar liv, hälsa, pengar, elände och förstörda liv för etc utsatta personer och deras familjer, som förlorar arbeten, hälsan, livet, umgänget med vänner, energin, cognitiva förmågan!

ECT är en barbarisk metod

Ect är en barbarisk metod och hur kan läkare som vurmar för ect ljuga för patienter, tvångsectbehandla pat? utan straff?

Har varken socialstyrelsen eller ansvariga politiker, landsting insikt i skadeverkningarna? för m a o, kan den person falla ännu djupare ner och tappa de egenskaper som fanns innan och i värsta fall bli ett kolli som inte klarar sig själv. Etc tror jag ger de, för det kostar minst, går snabbast där man kör över patienterna manipulativt, dvs inbillar dem att de blir friska, bättre för fakta är de är i fåtal som blivit kurerade, största antalet har skadats för livet, tappar jobben, familjen, det mesta.

Frågan blir? varför diagnostiserar läkare psyket som problem? direkt, utan fakta, tester i botten??

de har tydligen fått psyk problem, störningar som fixa idéer? De borde undersöka kroppen först, psyket sist för alla som inte är farliga för omgivningen, sig själva. Folk är exp personer både ang ect och läkemedel? ger klirr i kassan för somliga.

När sjuka människor måste in till sjukhusen, bör de ha någon anhörig, vän osv med sig, med tanke på ensamma människor anses som objekt att forska på.

När ect skadar människor som de varken blir friska, kan arbeta, leva normalt? blir frågan vad kostar det alla dessa patienter, samhället, familjer m fl
det blir dyrare än att försöka med mera humana metoder!

Varför tillåts läkare att ljuga om ect och annat? varför fälls de inte? utan hålls under armarna, även om folk dör, skadas, osv

Jag ger inte en spänn för varken politiker, läkare, socialstyrelsen, landstingen m fl de är inte tillförlitliga och verkar mera ignorera och sedan avslå alla anmälningar som inkommer.

Ansvariga läkare tar inget ansvar för skador från ECT

Det verkar vara stopp i alla leden, proppar överallt, hinder överallt ang R. kvinnan som fick en refluxgalla, efter sin misslyckade operation. Sjukhuset verkar inte vilja Lex Maria anmäla vad de är ansvariga för, ang skador på gallen, Ect behandlingar som också orsakade skador.

Socialstyrelsen verkar inte så villiga ta upp fallet, fast det helt klart är ett brott mot henne fys, psyk med ett förstört liv och sedan lämnad åt sitt öde att klara värk bäst hon kan. Sambon gick ju bort förra året, så hon har ju inga anhöriga som är i vigör att ställa upp, anmäla osv heller.

Man baxnar helt enkelt att inte ansvarig läkare på sjukhuset vill kännas vid några som helst skador, misslyckande vare sig det gäller mage, huvud eller annat. Han sa enbart allt var ok efter den första operationen, vilket är osant så det mörkas, görs om så osanningar blir sanning, tro blir fakta och passiva deltagare är just passiva pga risken för jobb mm. Vad skall man med lagen till, när den inte fungerar mera än i teorin?

Om folk upplever de kan förlora sina jobb, lär de vara obenägna att anmäla övergrepp på patienter, övriga.

När hon har utsatts med tvång ang div metoder, behandlingar, medicinering, ingrepp är det märkligt nog i vårt land år 2012 att rättssystemet tycks havererat och myndigheter blundar, inte kräver mera av vårdgivare och sedan lägga ansvaret på de människor som utsätts för div övergrepp, är mer än märkligt.

Det visar att civilkuraget har havererat i vårt samhälle och rättssystemet fungerar inte enl lagen och sjukvårdslagen utan ser fint ut i teorin, enl information men fyller ingen funktion för utsatta människors behov, rättigheter, humanitetsbehov, empati eller upprättelse.

Ingen vill befatta sig när misstag, experiment, tvångsåtgärder, manipulering osv sker som skadar patienter, utan det vänds till att offren ses som skyldiga till vad behandlare ställer till med.

Det är pinsamt för vårt land, folk som skall stå som världsfrälsare enl Bror Duktighetsproblematiken att det får pågå utan åtgärder och de lagar &&, regler som så fint informerar människor om vilka rättigheter de har inom vård, skola, omsorg inte gäller i verkligheten. Politikerna hukar sig och stoppar sina huvud i Fakta blir sanden, för de ser vad de vill se, hör vad de vill höra, tolkar som de vill tolka och sedan finns inga existerande problem oavsett hur många människor som än tas av daga, får sätta livet till inom, vård, skola, omsorg.

Det är ju torftigt, osunt att etik, moral, vett, etikett, empati mm har havererat så till den milda grad att utsatta människors värde har sjunkit i botten. Det som gäller idag som hårddata är kapital, status och mjukdata är vård, skola och omsorg och kommer sist på rangordningen.

Orerandet om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen mm som vårt land propagerat för håller inte måttet, Det ena fallet efter det andra visar på hur sargat vårt land har blivit med sargade människor och där attityden är alla har eget ansvar, vilket är inte är giltigt när andra människor orsakar skador, trauman osv.

Det är inte olikheterna som skadar utan elakheterna. När människor på höga poster har som mål att tjäna så mycket pengar, gärna på andras olyckor, eländen och fylla på sig med pengar i stället för emotioner har gränsen av sundhet passerats för länge sedan. Det är mycket snack och litet handling.

Ryggradslösheten har ökat i takt med samhället har hårdnat till, konsekvenserna ser ju de flesta individer i vårt land, när snart allting har raserats.

Tilliten, tilltron ang politiker, vårdgivare, granskande myndigheter m fl finns inte längre och missnöjet, ilskan, vanmakten, utsattheten, felaktigheter, skador får varje individ bära själv som egen börda, eget ansvar.

Sverige är fantastiskt för alla besuttna med status, makt och vv. Dessvärre används makten, statusen allt oftare destruktivt, enbart för att fylla egna behov.

Aktörer gör sig pengar på andras olycka

Idag finns det aktörer som försöker göra sig pengar på andras olyckor, eländen och som inte är seriösa, vilket är uselt. Man får inte vara naiv, blåögd men inte heller paranoid utan se världen, folk är på gott och ont.

Ha det gott! Man får tänka idag är idag och i morgon vet jag inte hur det är för ingen person vet vad som väntar runt hörnet.

I själens solkiga, repiga fönster kan inte alla se in där generations eländes mönster återupprepas med armodets min.

Oskyldiga blir drabbade

Bra du orkar med detta elände, verkar som lagen, rättssystemet, empati, moral, etik människosyn har havererat inom vård, skola, omsorg
där det ofta är ok sparka på folk som ligger, använda folk efter behov, se folk som objekt och inte subjekt, exp med människors symtom, diagnoser, gotta sig i andras eländen,mm

Folk tänker mest på sig själva och solidariteten med andra har sänkt sig till botten. Den kapitalistiska politiken som alliansen är ansvarig för har vänt landet, folket upp och ner som får till följd att ansvariga politiker sviker landet och folket och ägnar sig mera försöka lösa världsproblemen och världens folks problem. Dessvärre är det som så, man sopar rent framför sin egen dörr innan man sopar hos andra, m a o den privata, politiska dörrarna bör sopas rena innan tillit kan byggas upp. Som det ser ut i samhället har hela klimatet hårdnat till och de barn, ungdomar som far illa idag i sina hem, skolor, i r l fö, kommer en dag kanske bli de som ger igen för gammal ost och i värsta fall drabbar oskyldiga.

Skadad för livet av ECT

Patientnämnden. Vid kontakt med denna nämnd gav ingenting, för de kunde ingenting göra, hänvisade till distr läkare så allt som sjukhusets div läkare orsakar i skador läggs över på andra läkare.

Nämnden skall vara opartisk? vilket inte kan stämma de verkar gå läkares ärenden mera än patienters.

M a o samtliga myndigheter, nämnder, vårdgivare ansvarsbefriar sig och kan ingenting göra för skadade patienter.

Men man börjar undra, med tanke på det sitter kriminella och dömer folk? hur hela samhället är p v att haverera där offer blir skyldiga med eget ansvar och motsatsen.

Det är sjukt och förstörande att ge ECT till människor

Jag har läst igenom många fall, konstaterar det är sjukt, förstörande att ge ect behandling till människor pga de skador de får som blir kroniska, samt förstörda liv.

Jag tror ju att det kostar minst med pengar, går snabbare och därför är favoritmetod för vissa läkare.

Dessvärre hamnar patienterna som skadade helt utan hjälp, när dessa behandlingar är klara om de inte nu suciderar eller faller djupare ner i mörkret.

Eftersom jag tror människor som har för låg halt av dopain, serotonin och melatonin upplever psyk besvär pga kemiska processer i hjärnan, obalans borde de forska på att få fram mediciner som höjer brist på ämnen i stället för ect. Har inte vårdgivare, politiker ansvar för att patienter skadas efter div ect behandlingar? De enda ggr de kan huvudtaget tänka användas är när ingenting annat har hjälp, men det är ingen garanti folk mår bättre, klarar livet osv ändå, för det kan likaväl gå åt andra hållet.

Kostnaderna i rena pengar, skador för livet borde kräva en kostnadskalkyl.

Hur länge skall de använda denna metod, innan Socialstyrelsen tvingas inse detta? Ivrarna för denna metod borde själva ställa upp som exp personer innan de ger andra behandlingen. De fall som är positiva efter denna behandling är inte ens en handfull fingrar på ena handen. Det finns ingen uppföljning, mätning osv av metoden som är mera barbarisk skademetod än vv. Man föds med starkt, resp svagt psyke, men kan ändå pröva andra metoder innan ect luras på patienterna som enda botemedlet.

Det ger hjärnskador, i värsta fall kronisk huvudvärk, sömnstörningar, m fl problem och kan ändra personligheten.

Socialstyrelsen borde förbjuda ECT

Socialstyrelsen borde förbjuda Ect pga denna teknik är förlegad, hjälper för stunden kanske och ger skador för livet. Skall det ta lika många år att förbjuda ect som att förbjuda amalgam som innehåller kvicksilver och gör folk sjuka?

Hur många patienter skall skadas för livet av ect, innan socialstyrelsen, politiker inser det är fakta och kostnaderna i form av liv, skador, hälsa, arbete mm
Det är omdömeslöst av ansvariga politiker och socialstyrelsen!

Min väninna har fått stora skador av ECT

Jag har hjälpt henne att skriva detta.

”Jag vill veta om det finns flera personer som har fått många bestående skador, förutom minnesskador?

Jag har fått nästan alla skador som tänkas kan, men vårdgivarna har inte lex maria anmält dessa! förnekar, manipulerar fakta.

Finns det flera personer som har fått problem med att de sväller i huvudet? tryck, varar från ögon, rinnäsa, kronisk värk som går runt i hela kroppen från hjärnan och ner och vv??

Vårdgivarna har i mitt fall inte lex maria anmält skadorna, lämnar inte ut journalanteckningar och ger mig ingen hjälp mot värken, osv utan försöker vända på det hela att jag är själv problemet?

Jag kan inte bevisa detta pga jag har inte fått ut journalanteckningarna trots enl lagen jag har rätt till dessa?

Jag vill veta om det finns personer som har liknande erfarenheter? vad de har gjort? vilken hjälp de har fått? om de har liknande skador som mig? om de har lyckats få upprättelse, hjälp ang de skador som ect ger? eller om de fått kroniska? har någon person fått avslag från Socialstyrelsen ang anmälan, att det anses osannolikt att läkare kan göra sådana handlingar? utan ens att fråga mig som blev utsatt för nerdrogning, tvångsect, ingen information mm utan ect behandlades mot min vilja i drogat tillstånd? finns flera som inte får ut sina journalanteckningar, eller/och vårdgivare mörkar etc- övergrepp, förnekar och undanhåller sanningen så den som är offret stöts ut? och vårdgivare försöker diagnostisera det i stället som psyk problem? för att slippa undan eget ansvar för felaktiva diagnoser, behandlingar, operationer, manipulerande med journalanteckningar, icke noterade sådana? negativ spridning att man har psyk problem? för att dölja ect skador och gallskada? uselt bemötande hos vårdgivare som skadat? misstro?

Det värsta är att det är fakta som raderas bort, döljs, ändras, m m så anmälan mot vårdgivare som inte har lex maria anmält de skador jag erhållit finns inte i journalanteckningarna och socialstyrelsen tror mera på läkarna än på patienter? de bryr sig inte om ens att ta kontakt för att höra patienters versioner?

När det finns fakta, journalanteckningar som bevisar sanningen men man inte får ut dem? och pga detta avslår Socialstyrelsen anmälan med orden det är osannolikt?
så patienter offras och vårdgivare går fria? De flesta patienter har inte råd att processa mot vårdgivare som har övertaget! finns det någon juridisk person som kan ta sig an patienter som saknar kapital och som vill ha fakta på bordet och hjälp mot värk, skador som orsakats av vårdgivare? eller lämnas patienter till sitt öde? leva eller dö?

Är det några personer som har liknande erfarenheter? hör av er till!

I nuläget får jag leva med värk som går runt i hela kroppen, där ect, refluxgalla är orsaken och vårdgivare säger de vet inte vad de skall göra?
Min energi går åt att överleva dagen, med kronisk huvudvärk, tryck över hjärnan, magont, trasig käke, tänder, tunga mm som värker fram och tillbaka.
Jag misstänker att vårdgivarna har antingen inte givit mig avslappningsmedel och hög dos av ström, efter som jag har huvudvärk varje dag, tryck i hjärnan.

Man lever i ett rättslöst land, samhälle!
där man som patient som blev skadad på sjukhuset lämnas åt sitt öde utan mänskligt värde, ovilja att rätta till, bota, lindra de skador som de har osakat!
Summeringen blir att man förväntas leva med värken, skadorna och gilla läget! annars är det psyk problem, trots skador i kroppens organ.”