Politiker får ta sitt ansvar och ändra lagen så det blir förbjudet!


”Jag protesterar mot etc, trodde det var förlegat! socialstyrelsen måste ta itu med detta!

Människor får sina liv förstörda, kroppar och hjärnor också.

Politiker får ta sitt ansvar och ändra lagen så det blir förbjudet!

Jag tror många patienter är exp råttor, utan de vet om det!

Det är olagligt att utföra etc på människor som inte har beviljat detta, likaså föra dem bakom ljuset och säga det är ofarligt. Det borde de ställas till ansvar för, istället för att hållas under armarna.

Dessutom kan de använda etc på sig själva, om det är ofarligt!”