Min mamma har blivit överkörd i hela sitt liv av psykiatrin


Hennes mor blev elchockad

”Hon fungerar inte som en ”normal” människa längre d v s hennes mentala och känslomässiga reaktioner är ovanliga och hon är hela tiden enormt ängslig och har även utvecklat fobier.”

Namn:
X.X

Ort:
Göteborg

Ålder:
51

Vem fick el-chockerna?
Min mamma

När var detta?
På 50 eller 60 talet

Var gavs el-chockerna?
Lillhagens sjkhus (tror jag)

Varför fick personen el-chocker?
På grund av panik, ångest, depression och hyperventilering.

Vilken information gavs innan om el-chocker till personen?
Ingen speciell.

Vad blev personen lovad som ett resultat från el-chockerna?
Att bli botad.

Uppnåddes detta resultat?
Absolut inte.

Berättade någon för personen om vilka bieffekter som el-chocker har?
Nej.

Kände personen sig tvungen att acceptera el-chocker som ”behandling”?’
Ja. Hon var MYCKET rädd och tveksam till el-chocker men antagligen lätt att övertala eftersom hon var i ett mentalt och känslomässigt desperat tillstånd med obefintligt stöd i sin omgivning.

Hur många el-chocker fick personen (antal el-chocker och under hur lång tid)?
Inte säker, men gissar på ca ett tiotal under ett par års tid.

Hur upplevde du att personen förändrades?
Jag var för liten för att minnas detta exakt men, tillsammans med stark antidepressiv medicin, har hon varit ”avtrubbad” under långa perioder. Hon fungerar inte som en ”normal” människa längre d v s hennes mentala och känslomässiga reaktioner är ovanliga och hon är hela tiden enormt ängslig och har även utvecklat fobier.

Fanns det andra personer i den personens omgivning som reagerade på hur han / hon förändrades?
Ja, alla i hennes omgivning har reagerat på detta.

Har personen berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker han / hon upplevt som resultat av el-chocksbehandling? Om så, vad har han / hon fått för svar?
Ja, det har hon men hon har aldrig fått något vettigt svar eller förklaring. Detta är ett känsligt ämne inom psykiatrin! Hon har aldrig överhuvud taget fått någon ordentlig hjälp. Det handlar BARA om att droga ner henne med fruktansvärda mediciner som förstör både kropp och själ. Hon var inlagd på Mölndals sjuhus för 3-4 år sedan och där försökte dom tvinga henne att ta all möjlig medicin. Fast hon verkligen sa ifrån ordentligt att hon inte ville! Dom tjatade konstant på henne att ta olika VÄLDIGT starka mediciner. Dom lyssnar inte på patienten!!! Vilket är skandal. Min mamma är en väldigt intelligent kvinna som haft en mycket svår barndom och som blivit totalt överkörd i hela sitt liv av läkare och psykiatrin. Hon skulle ha haft psykologhjälp för 60 år sedan istället för allt detta fruktansvärda som hänt henne. Det är ofattbart att psykiatrin kan komma undan med detta.

Tycker du att personen är berättigad till en ursäkt och skadestånd för de el-chocker han / hon fick?
Absolut!!