Min väninnan blev allvarligt skadad av 22 ECT-behandlingar


”Tant Vass i Skellefteå har utsatts för minst 22 elchocksbehandlingar och en felopererad galla som blev frefluxgalla! Det mest märkliga i detta drama är att sjukhusets chef eller övriga inte Lex Maria anmält det, trots påstötningar och förnekar allting! Döm av min förvåning när Socialstyrelsen svarade att det var osannolikt? att läkare kan ljuga, förneka skylla på patienter för inkompetens. Det är svårt att förstå hur komp ser ut, när de inte kunde skilja på gallan och hjärnan och inbilla sig att refluxgallan skulle bli bättre med 22 eller fler elchockstvångsbehandlingar, där kvinnan drogades ner, inte upplystes om deras avsikter, pga motstånd till ect! M a o, erhöll hon refluxgalla och en skadad hjärna efter div metoder!

Varför 3-4 läkare gaddar ihop sig mot en nerdrogad kvinna verkar mer än desperat, snarare syfte att dölja skador och största problemet blev skador i kropp och hjärna som konsekvensanalys. Ironiskt nog förnekas, nonchaleras, tystas, mörkas det hela, så det har inte hänt! utan patienten betraktas som lögnaktig! Dessvärre för ansvariga vårdgivare finns nedskrivet datum, div behandlingar, trots allt.

Journalanteckningar har krävts ut, men vårdgivarna verkar motsträviga att lämna ut dem, trots löften, påstötningar om dessa. Det har mycket att dölja tydligen och det blir intressant att se om de skickar dessa, för enligt lagen har man rätt till att få ut dessa.

Nåväl, mail gick till länsdirektören ang detta, så spänningen stiger ang hur de nu skall hantera detta framöver. Socialstyrelsen lär få sina fiskar varma, när fakta läggs fram för de kommer att se det sannolika i ärendet som de ansåg vara osannolikt.

Dessutom bör de inte gå läkares ärenden och märkligt nog kontaktar de inte patienter utan tror på vad läkare säger som undanhåller sanningen.
I sista hand blir det att gå ut i pressen, spänningen stiger om de törs sätta allt på sin spets eller inte med risk att avslöjas.

Skador som kvinnar har fått är dels refluxgalla, högt värde för urinsyran, kronisk huvudvärk kanske nervvärk efter ect, kan misstänkas, ögoninflammationer, bihåleinflammationer, kramper i benen, fallrisk beror på ect gav förmodligen epilepsi bl a., trasig käke, tunga, förlust av söndertuggade tänker eftersom bettskena inte las in i munnen, däremot stoppades något i halsen när de upptäckte skadorna? avslappningsmedel är tveksamt om det gavs, med tanke på värken går runt i ryggen, magen, huvudet, halsen, benen, praktiskt taget överallt och allt detta kom efter galloperationen och ect behandlingarna som gjordes under tvång, utan medgivande från patienten. Kropp och hjärna är ur balans, minnesmässigt, blodtrycket går upp och ner, alla värden likaså, infektionskänslighet och förmodligen har vårdgivarna skadat loberna på v och h sida genom ect, som i sin tur givit värk, minnesförluster, mm

Frågan blir hur man kan hantera patienter p s s? utan medgivande? påminner mig om envåldshärskare som på egna diagnostiserade diagnoser utför operationer, ect mera på impuls, tro än fakta i botten.

Det mest osannolika är att Socialstyrelsen säger det är osannolikt att allt detta har hänt? m a o lever folk i ett rättslöst samhälle där vårdgivare kan göra vad som helst med patienter och ansvarsbefria sig helt.

Ännu värre är, att denna kvinna aldrig har haft psykiska problem, likväl har de satt in ect behandlingar och skadat hjärnan för att dölja en refluxgalla och fantiserat om att ect skulle hjälpa mot refluxgallan. Det visar att läkare inte har tänkt utan enbart gått på egen tro, utan vetenskapligt fakta och skadat kvinnan för livet, diagnosen var felaktig.

Det börjar verka riskfyllt att besöka Skellefteå sjukhus, för man vet inte om man kommer ut frisk eller dissekerad och vilka läkare som är sunda och vv, för helt klart saknas empati, logik, kompetens.

Kvinna har ett livslångt lidande i värk, sjukdomar, symtom på det mesta idag!”