Min väninnas hjärna fungerar ej efter ECT


”hej jag vill vara anonym jag har en vännina var hon inte så mycket deprimerad men mest orolig och trött och det verkade var hon bra så fick vi äka till akuten och hjälpa till så blev hon inlagt på psykiatrin men hennes make inte så bra på svenska så fick jag att tolka tillfällight de vill köra ECT behandling maken ville inte ach patienten själv vet inte jag har sagt till läkaren maken ville inte men kvinnan i med fick recept från en läkare från vårdcentralen och blev inte följd av läkare på vård centralen hur hon äter sina antideppressiva medicinen så jag har lämnat ett förslåg att hon ska börjamed sin anti deppressiv men under kontroll av psykiatrin men läkare tyckte inte att jag tolkar bra så han rekomenderade en tölk per telefon som kan bra turkiska men jag är inte turkisk men jag känner väl min vännina och hennes man så efter kom hennes make ut efter att han var med läkaren och talken var på telefon det verkade som läkare övertygad honom att hans fru ska gå ECT så hon gjorde 3 behandling men vi fick information innan att man kan uppleva obehagligt minnesluckor men tillfällight de vill köra med henne också en tre till men min vännina avstår hon vill inte i med hon känner sig så konstight som hon är tom i huvudet kom inte i håg någonting men de säger att det gå över kan bli det jag är mycket orolight för min vännina hon inte som det ska hon beskriver som hjärna funkar inte snälla svara på mig jag känner ont för henne kan det gå över eller sitter kvar och för hur länge M:V:H”