Kände att jag tappade förståndet av ECT


”Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, ångest, deppighet, yrsel, huvudvärk.inga drömmar, äter i dagsläget antidepressiv medicin, så kan inte ha med min grundsjukdom som dom kallar det att göra.”

– Namn:

J.I

– När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?

För 12 år sedan, när jag var i 20års åldern

– Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?

Depression, ångest samt social fobi

– När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

för 6 år sedan, när jag var 26. Min psykiater föreslog det när jag hade testat många mediciner med dålig effekt

– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Jag och mina föräldrar valde det

– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

26-27 år

– På vilket sjukhus/vilken klinik var det?

XX sjukhus

– Hur många behandlingar har du fått totalt?

cirka 10 gånger

– Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

Vi fick veta att det var vanligt med minnessvårigheter i början av behandlingen men att de var övergående, och inte som i mitt fall väldigt allvarliga samt permanenta.

– Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

minns inte

– Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

minns inte, någon antidepressiv medicin.

– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

nej, blev rekomenderad

– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Inget lovat, men fått hopp av läkarna att jag skulle må mycket bättre efteråt

– Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

nej

– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

Är arbetslös, går i Fas 3. Har problem med koncentration, ångest, deppighet, huvudvärk, illamående, svårt med sömnen,vaknar ofta, drömmer inget, iallafall inget jag minns efteråt.känner mig käsnlolös,svårt att koppla av

– Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

disorienterade, visste inte vad jag hette tillslut. hemskt otäckt att känna att man tappar förståndet av ect.

– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Precis, känns som Psykiatrin inte vill höra talas om problemen med ect:n samt hur bevisar man att ect är skadligt?

– Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Att det beror på min grundsjukdom, aldrig ect:ns fel

– Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan. Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

Inte alls

– Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Undrar hur jag kan sammla bevis på att jag har fått permanenta hjärnskador.

– Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, ångest, deppighet, yrsel, huvudvärk.inga drömmar, äter i dagsläget antidepressiv medicin, så kan inte ha med min grundsjukdom som dom kallar det att göra.

– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

absolut inte, om man kan bevisa att det ger hjärnskador.

– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Ja, för sveda och värk, för mina koncentrations, minnes och sömnproblem samt saknad av drömmar, känner mig även känslolös.