Mina klara enkla frågor till Socialstyrelsen om omfattningen och problemen kring elchocker!


Jag har tidigare ställt frågor till Socialstyrelsen angående elchocker.
Läs här. Fick då inte några enkla, klara svar på dessa frågor. Bara 3 kg papper och luntor i postlådan.

Nu har jag krävt enkla, begripliga svar på dessa frågor.


16 mars 2010
Fråga kring informationen till patienten innan ECT

Hej!
Finns det krav på att varje patient eller anhörig skall få en viss information innan ECT?
Är det möjligt att maila den till mig?
Tack på förhand!
Hälsn,


16 mars 2010
Frågor kring valfriheten i den psykiatriska vården

Hej!

Jag önskar också veta vilka alternativ det finns för en patient som söker vård för t.ex ångest eller depression. Finns det alternativ förutom det som erbjuds inom psykiatrin? Vilka?

Vad gäller för en patient som genomgår ECT eller annan psykiatrisk behandling? Finns det möjlighet för henne att avbryta denna behandling och välja något alternativ? Vilka isåfall?

Ovanstående frågor gäller att det hela stöds av Försäkringskassan. Privat kan man ju köpa vilka alternativa behandlingar man vill.

Kan ni som besvara detta eller skall jag vända mig någon annanstans? Tacksam för tips om detta isåfall.

Jag har också ställt frågan till Socialministern men inte fått svar ännu. Får påminna honom.

Tack på förhand!

Hälsn,


16 feb 2010
Frågor kring Socialstyrelsens undersökning av elchockerna i Sverige

Kopia Socialministern, Sveriges regering.

Hej!

Tack för ditt svar!

Det finns naturligtvis två stora problem angående nedanstående:

1. Eftersom rapporteringen av ECT-behandlingar uppenbarligen inte har fungerat hur kan man då få korrekta data från dessa register? Det finns heller ingen uppföljning och korrekt rapportering kring denna.

Registren är alltså inte korrekta. Hur kan man göra en korrekt undersökning av ECT om inte registren är korrekta?

Jag vill påminna om min skrivelse nedan till Socialstyrelsen för att få in dessa uppgifter.

2. Jag har varit i kontakt med mängder av personer som har fått skador efter ECT. Majoriteten av dessa vill inte anmäla sina skador av skam, rädsla eller vanmakt. De orkar inte riva i gamla sår.

Se några av dessa vittnesmål och protester på min hemsida.

Socialstyrelsen kommer inte kunna göra en korrekt och bred undersökning om inte alla vittnesmål kommer in från de som har drabbats.

Hur får man in dessa vittnesmål? Dessa vittnesmål från patienterna är livsviktiga för att undersökningen skall bli korrekt!

Hur får man in vittnesmål från människor som nu är livrädda för psykiatrin?

Som jag ser det måste en oberoende icke-psykiatrisk kommission tillsättas som ger människor den fullständiga trygghet och säkerhet som krävs för att de skall våga öppna sig. Man måste kontakta alla som har fått elchocker och erbjuda dem att yttra sig – de måste få hjälp och vägledning att ta sig igenom denna processen.

De måste känna en säkerhet och trygghet kring detta och ingenting får vinklas på något sätt.

Det är ett stort problem för denna undersökning om inte alla vittnesmål kommer in från patienterna.

Denna undersökning av ECT borde handla om PATIENTERNA. Inte vad EXPERTERNA säger. Denna undersökning kommer inte att bli korrekt och komplett om inte alla skador från ECT samlas in.

Det blir bara en massa prat mellan experter som målat in sig i en hörna vad det gäller ECT.

Vem avgör förresten vilka experter som skall kallas in? Experter bör också rådfrågas från USA där det finns flera som är mycket kritiska mot ECT.

Jag tror det är viktigt att man verkligen tittar kritiskt på hela bilden kring ECT. Inte minst att man tar vittnesmålen från patienterna på största allvar.

Din kommentar till ovanstående punkter.

Hälsn,


10 feb 2010
Enkla frågor kring omfattningen av ECT i Sverige

Hej!

Jag har följande frågor kring elbehandlingen i Sverige.

Är det möjligt att få enkla svar på dessa frågor via mail?

Jag vill ha enkla och klara svar som man kan förstå. Vill inte ha hemskickat en massa papper och material, utan försök ge enkla och klara svar på dessa frågor. Är det möjligt?

1. Hur många ECT-behandlingar ges varje år i Sverige?

2. Hur är fördelning per län / sjukhus / överläkare?

3. Hur många ECT-behandlingar ges varje år under tvång?

4. Hur många ECT-behandlingar ges till:
a) barn
b) äldre
c) gravida kvinnor
d) män
e) kvinnor

5. Vilka får mest ECT-behandlingar? Hur ser genomsnitts-patienten ut?

6. Hur har utvecklingen varit de senaste fem åren för ECT-behandlingar i Sverige?

7. Hur många ECT-behandlingar ges i andra länder?

8. Vilken information skall en patient få innan en ECT-behandling?

9. Vad krävs för att en patient skall få ECT-behandling?

10. Hur många frågar själv efter ECT?

11. Finns det något ansvar hos läkarna att erbjuda några alternativ?

12. Hur länge har genomsnitts-patienten varit i psykiatrins vård innan hon får ECT?

13. Om patienten upplever problem eller skador efter ECT. Hur skall hon gå till väga då?

14. Vilken uppföljning finns av de som får ECT? Kan man se vilket tillstånd patienterna befinner sig i efter 3, 6 och 12 månader efter ECT?

15. Hur många fortsätter med ytterligare ECT och / eller psykpiller efter sin ECT-behandling?

16. Hur många blir helt friska efter ECT-behandlingen dvs. upplever inga skadeverkningar och lever sedan helt utan ytterligare ECT-behandling och / eller psykpiller? De är fria från sin depression och lever ett självständigt och bra liv – hur man nu definierar det. Att de fungerar självständigt utan ytterligare vård och står till arbetsmarknadens förfogande. Finns det en definition för detta? Hur många blir helt friska?

Jag vore tacksam om jag kunde få en enkel bild av detta.

Tack på förhand!

Hälsn,