Till regering & riksdag om elchocker


Nedanstående kommunikation har jag skickat till alla våra ledamöter i regering och riksdagen i början på året.

Många har svarat, en del efter påminnelse och de sista får jag påminna igen. Jag tycker att detta är en viktig fråga som berör alla politiker och går över alla partigränser.


.

Hej!

Jag heter och bor i Malmö sedan några år. Född i Skåne och svensk medborgare sedan födseln.

Är inte politiskt aktiv men mycket intresserad av alla frågor som rör mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter på alla plan.

Skriver till dig nu i din roll som lagstiftare och beslutsfattare i Sverige. Jag hade uppskattat mycket, om du ville läsa och besvara detta brev.

För några år sedan blev jag personligen medveten om problemet kring elchocker / elbehandling. Detta ledde till att jag startade en protestlista på internet och fick kontakt med mängder av människor som har blivit drabbade.

Dessa människoöden berörde mig djupt.

Jag skriver så här i inledningen till protestlistan:

”Detta är en protestlista mot den accelererande användningen av elbehandling / elchocker / ECT i Sverige. Upp till 50 000 st elchocker ges nu om året! Flest i världen per capita. Känner folk till detta?

Sverige är alltså bäst i världen på elchocker! I detta avseende skäms jag för att vara svensk!

Min farbror fick sitt liv förstört av elchocker och psykofarmaka för många år sedan. Det har upprört mig mycket. Varför hjälpte inte psykiatrin honom?

Sedan dess har jag mött flera andra som gått samma öde till mötes. Jag började studera och läsa mer om detta. Förstod mer och mer och började skriva till tidningar och på internet.

Responsen har varit enorm. Hundratals rörande vittnesmål och berättelser har skickats till mig. Jag är enormt tacksam för detta förtroende. När man läser dessa blir man både ledsen och arg!

Detta är ett bedrägeri och en orättvisa jag inte kan lämna därhän och blunda för. Hur kan man behandla dessa människor så brutalt och nonchalant? Hur kan detta få förekomma i Sverige år 2009?

Jag har bemödat mig med att ge en mängd fakta och referenser, även om de klara vittnesmålen om skadorna från elchockerna borde räcka för att stoppa elchockerna nu direkt! Nu!

Dessa fakta och vittnesmål bör få alla människor att vakna och börja titta – även de som dyrkar psykiatri-doktorerna och tror blint på vad de säger.

Att elchocka människor är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Har du mod att ta till dig detta och protestera? Gör detta genom att kommentera längst ner i artikeln!

U , medmänniska, fyrabarns-pappa, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset.”

Se hela protestlistan här

I denna artikel har jag samlat några av de vittnesmål jag har fått.

För någon månad sedan uppmärksammade Uppdrag Granskning elbehandling och problemen kring dessa i två program. Programmet lyckades belysa att patienterna inte har fått korrekt information från läkarna. De har inte fått informationen att de riskerade bestående minnesskador efter elchockerna. Programmet visade flera fall där patienter har blivit skadade av elbehandlingen.

I flera tidningar runt om i Sverige har människor stigit fram och berättat om sina skador från elchocker.

Detta är människor som har fått sina liv förstörda. Vem bär ansvaret till detta?

Jag skulle vilja ställa nedanstående frågor till dig som politiker i Sverige.

Det finns bevisligen och uppenbarligen många människor som hävdar att de har blivit skadade av elchocker. Hur ser du på alla dessa vittnesmål om skadorna efter elchocker?

Varför skall Sverige behöva vara världledande vad det gäller att använda elchocker? I flera länder är denna behandling förbjuden eller används ringa. Vad ligger bakom den kraftiga ökning som har skett den senaste tiden?

Hur många elchocker planerar psykiatrin att ge i Sverige varje år? 100 000? 1 miljon? Finns det någon gräns där du skulle reagera?

Enligt Uppdrag Granskning har läkaren brustit i sin information till patienterna. Risken för bestående minnesskador efter elbehandlingen har inte förts vidare till patienten eller till anhöriga. Hur ser du på detta?

Tvångssteriliseringen pågick i Sverige fram till år 1975. Läkarna hade då under tvång steriliserat tusentals svenskar i stort sett för att rena den svenska rasen. En statlig utredning (SOU 2000:20) beslutade om ersättning till de drabbade. Det innebar också att steriliseringen under tvång upphörde i Sverige.

Jag tycker inte att någon skall tvingas till elchocker i Sverige år 2010.

Jag tycker att alla skador från elchocker skall fram i ljuset.

Alla som har drabbats skall få göra sin röst hörd och få skadestånd.

Jag kräver att elchockerna omedelbart upphör till barn, gravida och äldre människor.

Jag kräver även att en oberoende kommitté – under full insyn och med full integritet och respekt för de drabbade – skall undersöka och ta fram alla fakta kring skadorna efter elchocker.

Din kommentar till ovanstående?

Om några år kommer vi att anse att elchocker är vansinne – precis som vi gjorde med tvångssterilisering – problemet är då att ytterligare tiotusentals eller kanske hundratusentals fler människor har drabbats.

Jag skulle uppskatta ditt personliga och uppriktiga svar på detta brev och dessa frågeställningar.