Minnesstörningar efter ECT


”ECT har förstört mitt liv! Har på pekat i över 10 år att jag har fått minnesstörningar men blivit avvisad att det inte finns biverkningar. Först nu genomgår jag minnestest samt magnetkamera.

ECT är en behandlingsmetod som omedelbart bör upphöra.Att dessutom hota med ECT och komma att på stå inför rätten att det inte ens ges under tvångs vård är hyckleri. Förvisso drar du ej rent fysisk med våld men du kan drogas ner för att bli mer medgörlig.. Allt detta och mycket mer har jag själv upplevt.

För att uppmärksamma det hela borde det komma ut en ny ”Gökboet”. Det finns många som kan bidraga med manus material.

Med stämpel psykisk sjuk blir du ej trodd och rättssäkerheten är i stor fara. Bakom det hela vill de tysta ner kritiska personer och vill få dem under den vinstgivande diagnosen psykisk sjuk som skall medicineras livet ut.

En som kämpar med näbbar och klor! Sanningen kommer för eller senare fram!”