Användningen av elchocker bara ökar och ökar


Trots omfattande rapportering i media – Uppdrag Granskning, Debatt m.fl – om skador från ECT-behandling, fortsätter antalet elchocker att öka som aldrig förr.

Sverige är värst i världen per capita med ca 60 000 elchocker om året enligt en undersökning från KMR. Antalet har tredubblats de senaste åren. I flera andra länder och delstater är ECT förbjudet.

Media har slagit larm, ställt psykiatrin mot väggen och fått dem att erkänna att patienten riskerar bestående minnesskador efter ECT. Denna information har varit känd men undanhållits från patienten och de anhöriga.

Socialstyrelsen har JO-anmälts av KMR för sin dåliga kontroll och uppföljning av ECT-behandlingarna. De vet inte ens hur många elchocker som ges varje år. Det finns inte heller någon långsiktig uppföljning.

Trots detta har antalet elchocker fortsatt att öka kraftigt i Sverige.

Elchocker är en inhuman och ålderstigen ”behandling” som härrör sig från bedövning av grisar innan slakt i Rom på 1930-talet. Psykiatrikern Ugo Cerletti kom sedan på att testa detta på människor.

Kom ihåg att det är samma elchock nu som då. Det ser lite finare ut nu än i ”Gökboet” men effekten och skadan är densamma.

Hundratals vittnesmål finns på skador från elchocksbehandlingar. Detta är trötta, rädda och skamsna människor som inte mäktar med att anmäla. De vill inte riva upp gamla sår.

En vetenskaplig granskning från 2010 slår fast: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).

Tusentals elchocker ges varje år i Sverige till barn, äldre och gravida kvinnor samt under tvång. Förbjud dem till att börja med.

Våra skattemedel finansierar detta eskalerande vansinne!
När skall politikerna vakna?

U
Medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter