Mitt minne förstördes av ECT


Till Socialstyrelsen
Enskildas klagomål
106 30 Stockholm 

”Med anledning av att jag har fått minnesskador av ECT vill jag anmäla den behandling jag fått på Huddinge Sjukhus. Jag sökte hjälp när jag var deprimerad. Det hela har lett till, bland annat, att jag inte längre kommer ihåg mina barns uppväxt. Mitt liv har försämrats drastiskt av de ECT- behandlingar jag fått.
 
Efter att min son hade dött 2005 blev jag deprimerad och vände mig till läkare för att få hjälp. Jag hade hamnat i en depression. Några år senare, 2008, hamnade jag på psyket på Huddinge Sjukhus. Jag kan inte minnas att någon föreslog att jag skulle få ECT, upplever mest att jag inte blev tillfrågad och att det bara bestämdes.

Mina anhöriga pratade ingen med och jag fick veta att man kunde få tillfälliga minnesstörningar. Det var inga bestående problem. Jag mådde så pass dåligt att de borde ha pratat med mina anhöriga. Jag klarade inte av att ta något beslut själv. Jag eller mina anhöriga fick ingen skriftlig information. Det var aldrig någon diskussion jag meddelades bara att det skulle ske.

Jag har också fått många olika antidepressiv medicin. Under 2009 behandlades jag med Litium samtidigt med ECT. Under 2008 fick jag 11 ECT-behandlingar och 22 stycken under 2009.

Nu har jag problem med både lång- och korttidsminnet. Svårt på arbetet. Jag arbetar i skola. Har svårt att lära mig nya barns namn, få ihop föräldrar och barn. Osäkerhet när jag inte minns saker som det påstås att jag gjort. Har jag gjort det där? Har jag varit där? Innebär mycket stress när jag inte minns låtsas ofta att jag minns trots att jag inte gör det. Svårigheter att hitta när jag kör bil. Glömmer böcker jag läst, har köpt samma bok flera ggr. Känner inte igen människor. Kommer inte ihåg mina barns uppväxt. Problem med koncentrationen. Jag är sjukskriven på 25 %. Känner ej igen folk. Koncentrationssvårigheter. Glömska och förvirring. Stress. Mina anhöriga märker att jag inte minns saker, det är ingen ide att fråga mig.
 
När jag har berättat om mina problem så har jag fått höra det att minnesproblemen kan bero på min depression. Har berättat det för min psykolog och vård centralens läkare. Både säger att det kan bli bestående skador. Nu äter jag Valdoxan, Mirtazapin, Sensaval, Seroquel. Går på minnesutredning.
 
Jag skulle aldrig i livet vilja ha ECT igen.”