Psykiatrin är en pseudovetenskap


Psykiatrin är till sin Natur helt sjuk och bygger på ren Pseudovetenskap och skapades av dom rikaste familjerna från första början av Committee of 300 med de Privata Centralbankerna!

Det var inte Hitler som skapade rashygienen, vi måste följa pengarna så hittar vi de skyldiga, och dessa krafter finns fortfarande kvar än idag! The Mental Hygiene movement var organiserat till World Federation of Mental Health av Montagu Norman, riksbankschef över Bank of England och Tysklands riksbankschef Halmar Schacht medlem av hemliga brittiska sällskapet Round Table Group som skapades 1891. Samt närvarande var Benjamin Strong från New York Federal Reserve Bank.

I detta fall hittas Rashygien förespråkarna i toppen av systemet Committee of 300! Och här är orsaken till att vidrigheterna aldrig upphör mot världens folk genom historien! Eliten tankegång var och är kontroll! Samt att de är livrädda för att världens befolkning skall ta ifrån dom kontrollen och makten över kredit skapandet, vilket gett denna elit en slags ”gudomlig makt” över folken.

1912 så gick första kongressen för rashygien av stapeln. the First International Congress of Eugenics i London. President var Major Leonard Darwin, son till Charles Darwin, och första vice President var Sir Winston
Churchill senare Premiär minister i England 1921.

Samma år 1921 hölls The Second International Congress of Eugenics i New York City. Sponsorerna var Herbert Hoover senare President i USA. Samt Carnegie Institute of Washington.

Psykiatrin /är fortfarande en Pseudovetenskap som inte på något vis är baserad på en riktig vetenskap: Psykiatrins brott mot mänskligheten är väl dokumenterade, och det värsta övergreppen fortsätter på ett mer förfinat vis. Psykiatrin hela överlevnad har berott på en Elit = Aryan Race som finns inom Committee of 300, styr Psykiatrin genom media kontroll, universitets kontroll till myndighets kontroll och framförs på ett sådant sätt att det skall ge ett intryck att Psykiatrin har en vetenskapligt grund att stå på.

Psykiatrin är Dödens industri. 100.000 människor dör nu om året inom psykiatrin i USA. Mer än dubbelt så många har dött av Psykiatrin än alla USA:s inre krig under åren 1776 – 2005. Psykiatrin räknat från 1965 – 2005, c.a 40 år, har dödat. 1,1 miljoner människor! När ska vi säga nu är det nog!

Se filmen Psykiatri: Dödens Industri som finns på kmr.nu/

Filmen Psykiatri: Dödens Industri innehåller intervjuer med över 150 personer som arbetar inom sjukvården; advokater, pedagoger och andra experter; både historiska och samtida filmklipp som visar psykiatrins barbariska behandlingsmetoder; dessutom intervjuer med offer för psykiatrisk brutalitet, vilket omfattar sådant som elchocksterapi, tvångsintagning, politisk tortyr, psykokirurgi och de förödande konsekvenserna av psykofarmaka.

Dr. Thomas Szasz var en av av grundarna till KMR Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Känner du någon som blivit drabbad, eller är själv drabbad kan ta kontakt med KMR. Amerikanska Webbplatsen: Citizens Commission on Human Rights, CCHR. Här får du de rätta varningarna om den sjuka Psykiatrin och deras farliga mediciner.

Känner du någon som blivit drabbad, eller är själv drabbad kan ta kontakt med KMR. Amerikanska Webbplatsen: Citizens Commission on Human Rights, CCHR. cchr.org/

Här får du de rätta varningarna om den sjuka Psykiatrin och deras farliga mediciner. Visste du att Nobel Pris vinnaren Ernest Hemingway blev lurad in på en psykiatrisk institution, och fick där mer än 20 el-shock behandlingar. Resultatet förstörde hälsan, och Hemingway dog några månader senare!

Svenska Källor:
kmr.nu/
globalworldnews.st/
hem.passagen.se/globalworld/