Klart försämrat närminne efter elchocker


”Bäste herr doktor är välkommen att nyansera diskussionen efter bästa förmåga, givet att adekvata referenser kan lämnas.

Har personligen sett konsekvenserna av denna behandlingsform, efter vilken patienten närmast kunde beskrivas som en sömngångare, utan närminne eller förmåga att orientera sig i sitt eget hem, ett tillstånd som varade ett antal veckor, för att sedan sakta klinga av till ett minimum, men med klart försämrat närminne och frekvent förekommande minnesluckor som permanent konsekvens för en behandling som inte ens kan sägas ge permanenta resultat.

Sedan kan bäste herr doktor vara så god att förklara hur han med gott samvete kan snäsa av kritik mot en sådan behandling utan att ens så mycket som prestera ett enda vettigt argument för behandlingen. J. Anhörig”