ALTERNATIV till psykvården behöver lyftas fram


Ytterligare ett inlägg:

ALTERNATIV till psykvården behöver lyftas fram.

Blir du utbränd pga av arbetsförhållanden och sjukskriven så är du TVUNGEN att träffa psykolog annars betalas ingen sjukpenning, enligt sjukförsäkringslagen. Det spelar ingen roll vad DU anser.

Arbetstagare behöver informeras om detta förhållande så att de kan vidta åtgärder för att INTE hamna i en sådan situation.

Känner till ett flertal personer som hamnat i den beskrivna situationen, på samma arbetsplats och på grund av samma person. Arbetsgivaren känner till att det är så, företagshälsovården känner till att det är så men det tillåts att fortsätta med nästa person…personer på AMV känner till detta, ingen protesterar.

Polis har enligt LPV rätt att mot din uttryckliga vilja forsla dig till en psykmottagning, och psykiatrin har rätt att mot din uttryckliga vilja att tvångsmedicinera dig.

När detta väl har hänt, hur stor trovärdighet har dina utsagor? Tystnad.

Vilka ser genom fingrarna – ”det berör inte mig” eller ”det händer inte mig”?

Kontrollfaktorn är rädslan för att uttrycka antipati mot dessa förhållanden och psykiatrin vilket kvalificerar DIG –
och kan med stöd av lagen om LPV tysta DIG!

Död är slutprodukten.

Detta berör samtliga innevånare, vi betalar alla indirekt genom våra skatter för att detta system upprätthålls och där dessa dödsparasiter tillåts.

Vi behöver verka för en lagändring och att andra alternativ tas fram.

Sverige idag.

Mvh
Katarina