Svar till Therese Boström, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Skåne angående ECT-behandlingar


Informationen bör förbättras vid elchocksbehandlingar

Svar på en debattartikel i Kvällsposten den 25 april 2012 av Therese Boström, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Skåne.
Debatt psykiatri: ”Förbättra rutiner vid elbehandling”.

Det är ett framsteg att Socialstyrelsen har erkänt att informationen till patienten eller anhöriga har varit bristfällig vid elchocksbehandlingar.

Socialstyrelsen har också fått erkänna att det finns risk för bestående minnesskador efter ECT efter påtryckningar från media, främst Uppdrag Granskning.

Jag håller med Therese Boström, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Skåne att patienten och anhöriga skall vara välinformerade innan elchocksbehandlingen.

Problemet är hur detta skall gå till.

Alla som skall genomgå en elchocksbehandling bör känna till följande:

1) Enligt faktiska vittnesmål har många människor har blivit allvarligt skadade av ECT. Jag har själv tagit del av hundratals vittnesmål från drabbade och anhöriga. Flera fall har tagits upp i media.

2) Det finns ingen uppföljning kring de långsiktiga verkningarna från ECT. Socialstyrelsen har inte ens korrekt statistik över hur många elchocksbehandlingar som ges varje år, vilket de har blivit JO-anmälda för av Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

3) Enligt Socialstyrelsen finns det risk för bestående minnesskador efter ECT.

4) Det finns åtskillig vetenskaplig expertis som dömer ut ECT.

5) Angående de ”resultat” man kan uppnå med ECT säger den amerikanska läkaren R Breggin följande:

”Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera.”

6) I Sverige har användningen av elchocker skjutit i höjden de senaste åren till en punkt där vi är värst i världen per capita. I flera andra länder används ECT ringa. I Italien är ECT-behandling förbjuden. I Tyskland och Holland är metoden mycket ovanlig.

Ovanstående punkter finns tyvärr inte täckta i den information som ges till patienterna eller deras anhöriga.

Tusentals ECT-behandlingar ges varje år i Sverige under tvång. Hur skall man kunna ge dem denna information innan elchocksbehandlingen?

I ljuset av ovanstående bör Socialministern omedelbart stoppa all ECT till barn, gravida, äldre och under tvång – och sedan tillsätta en oberoende icke-psykiatrisk kommission som undersöker de långsiktiga verkningarna av elchocksbehandlingarna.

Alla patienterna har rätt till en fullständig och korrekt information innan ECT.

Alla patienter bör också ha rätt att välja bort elchocker och ta en alternativ behandling!

,
Medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter.