Många skador från elchocksbehandlingar


Anmälan till Socialstyrelsen

Hej!

Jag vill härmed göra er uppmärksammade på nedanstående missförhållanden.

Kan Socialstyrelsen göra något för att hjälpa henne?

Är Socialstyrelsen villig att undersöka hennes fall?

Låt mig veta snarast möjligt.

Hälsn,

Hennes situation just nu förmedlat av hennes vän:

X har krävt remiss från distr läkaren till Umeå sjukhus, för att få flera spec, kunna rätta till vad som går, få hjälp den som finns att få men han verkar inte villig att remittera X, frågan har blivit, vad kan de göra för X som de inte kan göra på Skellefteå lasarett?

Det kan anses vara sjukt, enl mig med tanke på att läkarna, 2 på Skellefteå lasarett har ju skadat X med ect behandlingar, felaktig galloperation, oprofessionellt bemötande, nonchalans och radering av alla journalanteckning som finns och gäller vad de har gjort för fel, har vänts mot X i stället?

Hur skall man få honom att skriva en remiss från Skellefteå sjukhus till Umeå sjukhus?

Kan de neka henne det, med tanke på att de har skadat henne för hela livet hon har ju ont, helvete varje dag?

X glömde bort att sätt tillägga att hon fick någon virus i höstas och penecillin, men blev inte bättre och har haft grön, gult, mest slem som förmodligen har suttit i luftrören eller tinningarna, öronen kanske osv och gått så sedan i höstas, jag mailade hennes läkare och sa han skulle skriva ut antibiotika åt henne, så hon blir av och sa vad jag trodde det var, hon fick en kur nu, så det verkar fn hoppfullt att det ger med sig, de har inte velat de andra läkarna kolla, ta prover på vad det var, utan
bara givit henne smärtlindring, trots hon sa hon hade ont, i halsen, öronen, tinningar bröstet, tinningarna osv, så det verkar ha gått runt på olika ställen.

Det är ju märkligt anser jag, att de inte lyssnar på henne, för hon känner ju var hon har ont, ännu märkligare att man inte kontrollerar, lyssnar.

Jag hoppas hon blir helt fri från detta, lättar ju en del i alla fall ang ha ont osv de har sagt till henne nonchalant när hon har åkt in på akuten, nu kommer hon¨med huvudvärk och frågat varför hon har kommit?

Hur i hell kan man ställa en sådan sjuk fråga, var skall man gå om inte till sjukhuset?

Deras bemötande har varit gräns, respektlös mot X.

Nåväl det går inte vrida tilden tillbaka, men de skall ju om de har något samvete, empati behandla henne väl, göra vad de kan för att lindra, reparera vad som går.

Vissa läkare saknar empati helt, tydligen fattar de inte att de är till för patienterna utan tror det är tvärtom!

Är man som X utmattad, skadad, har ont mm orkar man inte bråka med dem trots de har orsakat allt elände själva.

Skador från ECT-behandling enligt hennes vän:

Skellefteå sjukhus, Lex Maria anmälde inte att de skadade hennes galla, drogade ner henne när de hade misslyckats med galloperationen, sa sedan det var fel på psyket, lurade sambon hon skulle bli bra med elchocker, fast han sa ifrån, så kring 20 st fick hon, efter detta har hon varit helt slut, livet är förstört med huvudvärk, dunkande varje dag, ont pga galloperationen misslyckades, fick men efteråt och får leva med detta.

De har skrattat åt henne, ironiserat, kränkt och visar respektlöshet, skyllt ifrån sig ansvarsbefriat sig från div handlingar, ord.

X har anmält på socialstyrelsens blankett och skickat in den dit, men inte hört något ännu!

Har kontaktat justitieministern, div personer, men det verkar bli obesvarat!

X är 70 år, blev helt slut, lider av sviter mm efter alla behandlingar, ingrepp och div eländen.

Det mest ironiska är hon har aldrig haft psyk problem!?

Skador från ECT enligt kommentar och intervju med X:

Ring mig Tel nr XX

Har blivit skadad, elchocksbehandlad mot min vilja och pga en galloperation som var misslyckad
försökte de säga det var mitt psyke, drogade ner mig och gav mig flertalet elchocker.
Jag har fått många skador efteråt och felaktiga diagnoser, behandlingar mm

har inte bredband, använder en bekants dator fn denna gång.

Frågor kring hennes ECT-behandling:

*När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?

2002

*Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?

X sökte inte för psykiska problem för hon hade inga problem med svagt psyke, utan för sviter efter en misslyckad galloperation, sk refluxgalla

*När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

X hade prövat alla psyk mediciner och det hjälpte inte henne, pga psyk medicinen var ju inte korrekt medicinering pga X hade ont i magen, vilket medförde kräkningar mm (sk refluxgalla). X drogades ned med div mediciner, trots hon inte hade givit bifall, inte heller sambon till alla dessa elchocksbehandlingar utan läkarna trodde mera än tog reda på fakta, genom andra tester för de hade fix sig på psyket som orsak.

*Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Nej!!!!! de manipulerade med min sambo sk övertalade honom att X skulle bli bra i magen och det var riskfritt. Y, som var min sambo visste inte vad ECT behandlingar innebar, de sa ingenting om biverkningar, utan det var helt riskfritt och X skulle bli bättre i magen efteråt.

*Under vilken tidsperiod fick du ECT?

X fick det i 3 olika omgångar, 2 a gången hände det någonting konstigt, i huvudet så de avslutade det då, senare fick X flera elchocksbehandlingar för de påstod att hon var djupt deprimerad (osant) fel diagnos) för sedan kom det fram att det var en hjärnblödning. 2002-2005 i olika omgångar, ca 8, 5, 8 elchocksbehandlingar.

*På vilket sjukhus/vilken klinik var det?

Skellefteå lasarett, medicinska avd först och sedan psyk klin, avd 2

*Hur många behandlingar har du fått totalt?

ca 21 st

*Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

X fick ingen information alls, utan vad de sa till sambon, var att det var helt ofarligt och skulle göra hennes mage bättre. X var ju helt nerdrogad! Hon har utsatts för ett rättsövergrepp helt enkelt, som läkare m fl mörkar genom att inte föra journalanteckningar, radera bort en del, utan vänt på fakta mot henne själv, för att klara sina egna skinn och sedan har de nonchalerat henne, ironiserat, begabbat, hånat henne med ironiska kommentarer, när hon har haft så ont att hon måste åka in till akuten. Alla bör få reda på vilka inkomp läkare som finns och att de förstör livet för en del patienter.

*Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

De sa åt sambon, att det kunde ge litet minnesstörningar men minnet skulle komma tillbaka. Han lurades att tro det var ofarligt, sa ingenting om svåra biverkningar och sambon visste ingenting om Etc behandlingar, var ett lätt offer.

*Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

Okänt, X drogades ner innan, utan någon information om något.

*Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

De har varken informerat X, fått hennes medgivande till dessa Ect behandlingar utan enbart sövt ner henne och givit henne ECT behandlingar, sedan de manipulerat sambon att tro hon skulle bli bättre i magen och det var inget farligt! X har varit en exp råtta till dessa läkare, som var så självgoda att de tydligen efter avslutad läkarutbildning, praktik inte kunde skilja ut gallan och hjärnan, dvs gallproblem sitter i gallen och inte i hjärnan! och misslyckad galloperation leder till skador, kronisk värk, mm men läkarna har vänt om fakta till lögn för att inte avslöjas för sina misstag, dvs gallan var sjuk och inte psyket.

*Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Y manipulerades till att tro att Ect behandlingarna skulle göra att X blev bättre i magen. X var så utmattad efter varje behandling, men lovades hon skulle få igen krafterna.

*Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

Den enda undersökning var när magspecialisten släckte lampan och tittade X i ögonen.

*Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

X har fått alla biverkningar av Etc, som räknas upp, samt skador på sönderbiten käke, 2 tänder sönderbitna, sönderbiten tunga!! pga de glömde bort att sätta in en bettskena!!, hon kräktes galla i medvetslöst tillstånd vilket kunde ha kvävt henne t ex, hon har fått problem med gå ut, träffa folk, klara sig pga hon kan falla akut, utmattning pga värk, dunkande i huvudet, blodtrycket har förhöjda nivåer, sömnen är totalt förstörd, trots sömntabletter sover hon inte bra pga av hon har så ont. X fick 2 mindre hjärnblödningar pga ect behandlingar och senare även en propp i ena ögat, Blodtrycksmedicinen som X fick har inte sänkt blodtrycket, vilket gav henne en blödning i ena ögat! upptäcktes för ett tag sedan, MAO fungerar inte den blodtrycksmedicin hon har fått och får inte pröva en annan sort. Hon har krävt remiss till Umeå sjukhus pga de har mera spec, men nekats detta med svaret, de kan inte göra mera än vi kan göra här?? men vaddå? det enda de har gjort är ju att skadat X i stället för bot, hjälp osv

*Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

X är inte samma människa, huvudet/närminnet fungerar inte som det gjorde förut, kan och orkar inte alltid ha socialt umgänge, kan inte ta mig ut själv, pga fallrisk, har värk hela tiden oftast som kommer på olika ställen i kroppen, ref till mig själv om någon vill veta mera, var och hur många kroppsställen.

*Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

ALLA rättigheter, jag har utsetts som syndabock, är mitt eget fel, eget ansvar och inte de läkare, m fl som har kränkt mig, begått övergrepp mot min hjärna och kropp.

*Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Inga svar alls, de har gått bakom min rygg i allting, från psyk diagnoser till elchocksbehandlingar, till misslyckad operation av gallan, de förnekar tom att jag har genomgått allt detta jag har skrivit nu, finns inte nedskrivet i journalanteckningarna.

*Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan. Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

De ignorerade det helt och hållet och har inte Lex Maria anmält varken felaktiga operation eller påtvingade etc behandlingar, med tanke på felaktig galloperation, felaktiga diagnoser och medicinering samt behandlingar fö. Det är ett Brott, mot Xs hjärna och kropp och hela livet blev förstört. Många visste om det här men ingen har anmält sjukhuset, läkare m fl.

*Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Hon har anmält till patientförsäkringen, Socialstyrelsen m fl men avslag eller frånvaro av information, beslut blev resultatet.

*Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Värsta skadorna huvudvärk, käken, tänder, hals, mage, ena benet, fall i golv, utomhus som X inte har kontroll över, tinningarna, bröstet, biverkningar på mediciner.

*Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Nej och Nej, borde förbjudas helt! skadar människor, ger biverkningar och elände enbart

*Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Ja, helt klart!

Mer info kring Xs ECT-behandling enligt hennes vän

X har under tvång etc behandlas, trots hon inte har svagt psyke, felopererad galla som gav Refluxgalla och värk mm X har fått så fruktansvärda men efter allting och hela livet är förstört.

Jonas Holm, kirurg och Lundström kirurg opererade X och misslyckades och medicinläkaren Markström beordrade Sture Ågren psykiater att ge etc behandlingar med tvång.

X minns ingenting själv, fick en blackout helt enkelt av allting så sambon har berättat allting efteråt, när X kvicknade till.

Skellefteå lasarett verkar vara ett B sjukhus och inte ett A sjukhus, där de skyller på patienter för egna misslyckande, kränker, skadar, sårar, begabbar över andras olycka, eländen. Det är bra om det kommer ut att de här 2 läkarna inte är komp nog att skilja ut gallproblem och psyk problem, utan fix sig på psyket, ger etc behandlingar när galloperationen gav smärtor som i sin tur ledde till hjärnblödning efteråt och dessutom hade X en innan denna.

De har alltså inte kontrollerat något av organen, var det onda satt utan flyttat allting till psyket som orsak till smärtorna! De har förstört livet för X, som varje dag får ha ont någonstans i kroppen pga allt de har utsatt henne för.

De har varken erkänt, bett om ursäkt, eller anmält det som Lex Maria anmälan, tolkningen blir de mörkar sina felbehandlingar mm och övrig personal där har inte heller anmält detta pga de kunde bli av med sina arbeten.

De har inte ens velat försöka korrigera vad de har skadat, inte ens ge en remiss till Umeå sjukhus, där flera spec finns. Man kan ifrågasätta vem, vilka patienter skulle känna sig trygga med dessa läkare, avd om de skall operera sig, eller får problem med psyket!?

X måste själv bevisa att de har begått dessa handlingar utan medgivande! skador hon erhållit! kränkningar, lögner, mörkande av journalanteckningar, radering i journalen där de kan utpekas osv. De har svurit läkareden, tagit examen, legitimation mm och har handlat på eget bevåg, mera tro än fakta, inte lyssna på X utan kört över henne som —- sjuk!

De har gjort handlingar som strider mot läkareden de har givit en gång, dvs bota men inte skada, än mindre såra, kränka, ironisera, gotta sig, experimentera med henne och andra patienter som är i underläge. De saknar helt samvete, empati, vilket är egenskaper som är nödvändiga för att arbeta som läkare, sjuksköterskor m fl.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.