Svåra bestående minnesproblem efter elchocker


”Jag fick sammanlagt över 100 el-”behandlingar” under ett och ett halvt års tid pga en svårbehandlad depression.

Jag blev till slut apatisk och kunde inte komma ihåg vad jag gjort bara någon dag innan. Jag drabbades också av serotonergt syndrom som kan leda till döden, och i och med detta avbröts ECT och medicinering.

Jag blev snart otroligt mycket bättre, och jag är idag (8 månader senare) en helt annan människa, fri från depression.

ECT konserverade min depression – hur skulle jag kunna reflektera över mitt tillstånd och bli frisk, när jag inte ens kunde komma ihåg mina vänners namn?

Utöver att ECT således förlängde min depression (och gjorde min familj deprimerad, då de fick leva med en man som inte kunde ta hand om sig själv), ledde det till att jag idag har svåra bestående minnesproblem.

Jag kommer inte ihåg mina universitetsstudier, jag minns inte en bok jag läst (och ändå har jag studerat litteraturveetnskap…), eller någon film jag sett.

Men värst av allt – jag minns inte ens mitt eget bröllop. Jag har fått börja om mitt liv vid 37 års ålder och skapa nya minnen.

Det är tur att jag har familj och vänner som orkar stödja mig i detta arbete, annars vet jag inte hur jag skulle kunna stå ut.

ECT är en förlegad och inhuman metod, som borde förbjudas.

Det måste finnas andra metoder att hjälpa människor ut ur en depression, då ECT skapar depressioner och lidande istället för att avhjälpa det.

Det jag skrivit ovan är givetvis en förenklad version av det som hänt, då utrymmet är begränsat. Jag ställer gärna upp på att berätta mer ifall någon är intresserad av att ta del av min berättelse, allt i syfte att avvärja att fler människor får gå igenom det lidande jag och andra ECT-patienter (med familjer och närstående) fått gå igenom.”