Tack till de som stödjer de mänskliga rättigheterna


Jag följer vidare vad som händer. Från Er hemsida man kan se mycke och många andra som har skrivit och är andras bevis också som vi kämpar för. Tack till dem som förstår och ger stöd till männskiioga rättogheter, annars finns massor av onda som inte kan förstå och tänker sig vara högre än andra.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.