Till politikerna i Sverige angående elchocker, ECT


Hej,

Jag skriver till dig personligen i en för mig mycket viktig fråga.

Hoppas du kan ta dig några minuter till att läsa igenom och svara på detta email.

Sedan ett antal år tillbaka har jag engagerat mig djupt i frågan kring elchocksbehandlingarna i Sverige. Mitt engagemang grundar sig i en stark känsla för rättvisa och mänskliga rättigheter – jag är inte politiskt engagerad.

Hundratals människor har kontaktat mig och berättat om sina skador och problem efter ECT. Flera fall har uppmärksammats i media, Debatt och Uppdrag Granskning. Trots detta fortsätter antalet elchocksbehandlingarna att öka i Sverige upp till ca 60 000 om året – detta enligt undersökningar från KMR. I flera andra länder och amerikanska delstater är ECT förbjudet.

Detta är en fråga som kan slå tillbaka och kosta samhället mycket i form av förtidspensioneringar och skadestånd.

Några exempel på personer som har skrivit till mig:

”Också drabbad av minnesförlust. Enda upplysningen jag fick var att jag kunde få en tillfällig minnesförlust för dagen. I själva verket förstördes mitt minne så mycket att i stort sett hela mitt tidigare liv är totalt utraderat. Jag fick sammanlagt 64 ECT -behandlingar mellan november 2008 och september 2009!”

”Jag är EN AV DOM; som har behandlats med ECT. Jag ville inte, men tog jag inte emot den hjälpen så skulle jag inte få någon hjälp alls sa de. Jag visste inte om allt detta som jag nu vet. Man sade att man får minnesluckor efter denna behandling, men minnet kommer att komma tillbaka inom ca 1 år. Det är snart 5 år sedan behandlingen nu och min man får ständigt påminna mej om t.ex. en person vi träffar vem det är, (kan vara någon jag umgåtts jättemycket med). Eller en plats vi varit mycket på som jag inte känner igen. Har missat mycket av barnens uppväxttid, dels p.g.a. depressionen men också av minnen. Mitt liv känns rent utsagt JÄTTE TRASIGT! VAD SKALL MAN GÖRA? JAG KAN INTE FÅ TILLBAKA DET!” M.

Dessa personliga tragedier berör mig mycket!

Se intervjuer här med människor som har skadats av elchocker
Vittnesmål på skador efter ECT
Läs mer om ECT i media här.
 
De drabbade personerna är skamsna, rädda, vilsna, trötta och maktlösa. De orkar inte riva upp gamla sår och anmäla det hela själva. KMR har emellertid lyckats hjälpa flera av dessa personer att få in en anmälan till Socialstyrelsen.
 
Många anhöriga har också hört av sig till mig:

”Min mamma har fått överdrivet många ECT-behandlingar i sitt liv, utan min vetskap. Nu sista gången hon var inlagd berättade hon för mig om ect-behandlingarna och då förstod jag vad som har hänt henne. Hela hennes personlig har raderas under alla de gånger hon har fått dessa fruktansvärda behandlingarna. Idag försöker hon dölja sin minnessvikt så gått hon kan och jag får låtsas som jag inte märker hennes handikapp. Ofta ”gör hon bort sig” och då skäms hon, tex när hon inte minns något som hon precis sagt, eller att hon konstant glömmer var hon har lagt sina saker. Jag vägrar att ingen tar ansvar för sina handlingar och vill få stopp på dessa behandlingar. Arg, arg dotter!”

”Min tjej fick i höstas ECT behandling mot depression. Hon fick 7 eller 8 behandlingar och jag märkte på en gång att hennes minne blev sämre & sämre samt att hon fick personlighetsförändringar, hon blev allt mer känslokall och inbunden. Hon började påstå att hon sagt saker hon aldrig sagt och blev allt mer frånvarande och inbunden. Det hela slutade med att hon en dag bara flyttade och har inte visat några som helst känslor mot mig, vi hade i alla fall 15 fina år innan detta elände/helvete började för mig. Jag vill påstå att allt beror på ECT´n. Har påpekat detta för hennes läkare utan respons alls..Hjälp, vad gör jag!!??”

 
Läs mer om anhörigas vittnesmål här.
Flera sjuksköterskor har också hört av sig.
Se min protestlista mot elchocker här.

Det finns flera vetenskapliga belägg för att ECT inte fungerar:

”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

”Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att det är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ’subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.”

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).
 
Läs mer här:
https://www.elchocker.se/vetenskaplig-undersokning-ect-ar-ineffektiv/
 
Se hela arbetet här:
https://www.elchocker.se/Read-Bentall-ect.%202010.pdf

”Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’Klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ’behandlingen’.”

Peter R. Breggin, MD
 
Läs mer här: http://breggin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42
 
http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/not-the-only-psychiatrist_b_813863.html
 
http://www.ect.org/harold-sackeim-reverses-position-in-upcoming-study/

I Norge har det också funnits problem kring ECT och skadestånd har utbetalats:
http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=26434

Trots detta fortsätter antalet elchocksbehandlingarna att öka drastiskt Sverige. Varför är Sverige värst i världen per capita på att ge elchocker?

Hur är det möjligt att blunda för dessa tragiska vittnesmål och vetenskapliga fakta?

Mina tankar går tillbaka till lobotimering, tvångsterilisering och andra psykiatriska ”mirakelmetoder” som man alla har fått omvärdera.

Hur kan man prata om ”en vetenskaplig och väl beprövad behandling” när Socialstyrelsen inte ens har korrekt statistik eller någon långsiktig uppföljning kring ECT?

ECT-behandlingen bör utredas

Jag tycker att detta borde innebära att det finns all anledning för en oberoende kommission att fullständigt undersöka ECT-behandlingarna och deras långsiktiga verkningar på patienterna.

Man bör utreda om ECT skall förbjudas till barn, äldre, gravida samt under tvång.

Patienterna och dennes anhöriga bör också informeras om att de riskerar bestående minneskador efter ECT – och detta innan ”behandlingen” startar.

Vad tycker du?

Är tacksam för ditt personliga svar snarast möjligt. Min bestämda åsikt är att detta är en viktig fråga för alla politiker.

Tack för att du läste och svarade på detta!