Varför säger man inte sanningen om elchocksbehandling till patienter?


Varför säger man inte sanningen om elchocksbehandling till patienter?

Copyright (c) Lois Rogers för The Daily Mail. Alla rättigheter reserverade.

Copyright (c) – Originalartikel: Why aren’t patients being told truth about electric shock therapy?

Varför säger man inte sanningen om elchocksbehandling till patienter?

Av Lois Rogers för The Daily Mail.

Från The Daily Mail:’’’ECT är föråldrat och barbariskt’, [Jacqui Quibbell, sagt av en ECT-patient]. ’Det ges till människor i de mest utsatta förhållanden när de inte kan förstå vad de samtycker till’.

Jacquis erfarenhet stöds av de uppseendeväckande resultaten av en begäran till sjukhus, enligt Freedom of Information ( svenska offentlighetsprincipen, ö. a.) om att få en kopia av deras broschyr med patientinformation om ECT.

Denna granskning, som exklusivt publicerades i The Mail, avslöjade att broschyrerna – inklusive en som tagits fram av Kungliga Psykiatrisällskapet (Royal College of Psychiatrists) – innehöll minst ett felaktigt påstående om säkerheten och effektiviteten hos ECT såsom att det inte finns någon risk för långvarig minnesförlust.

Som ett resultat kunde patienter inte ge fullständigt informerat samtycke till den kontroversiella behandlingen säger forskarna bakom granskningen i sin rapport, publicerad i tidskriften Ethical Human Psychology and Psychiatry.

. . . Granskningen som publicerades idag visade att mer än hälften av sjukhusen (51 kontaktades, 36 svarade) använde broschyrer med sju eller fler felaktiga påståenden och kunde inte ge en fullständig bild av riskerna. Till exempel hävdades i dem felaktigt att ECT kunde korrigera abnormitet i hjärnfunktionen. Professorn i klinisk psykologi vid University of East London John Read, som ledde granskningen, säger att ingen forskning har visat detta”.

Mail Online

Varför säger man inte sanningen om elchocker till patienter? Broschyrer om behandlingen innehåller åtminstone ett felaktigt påstående om säkerhet och effektivitet visar en undersökning

Av Lois Rogers för The Daily Mail

Jacqui Quibbell har lidit av ”förlamande perioder av depression och självmordstankar” under hela sitt vuxna liv.
År 2003 föreslog Jacquis läkare att hon skulle genomgå elchocksbehandling (ECT).

Detta innefattar att fästa elektroder på patientens huvud och under nedsövning låta elektriska stötar strömma genom hjärnan – vilket sägs ”återskapa kontakt” i den.

”Jag kände ínte till mycket om ECT, jag hade inte Google då”, säger Jacqui, 57.

”Jag började lida av minnesförlust under behandlingen, och när den var klar hade mitt korttidsminne försvunnit helt och har aldrig kommit tillbaka. Jag kan inte känna igen ansikten, inte ens på människor jag känner riktigt bra”.

Då 39 år gammal sa hon, att det inte fanns någon möjlighet att hon kunde gå tillbaka till jobbet: ”Jag var tvungen att ge upp en karriär som jag älskade [som chef för lokal bostadsförmedling] och jag har aldrig arbetat sedan dess.”
”ECT är föråldrat och barbariskt”, tillägger hon. ”Det ges till människor i de mest utsatta förhållanden när de inte kan förstå vad de samtycker till.”

Jacquis erfarenhet stöds av de uppseendeväckande resultaten av en begäran enligt Freedom of Information (svenska offentlighetsprincipen, ö. a.) till sjukhus om att få en kopia av deras broschyr med patientinformation om ECT.

Denna granskning, som uteslutande publicerades i The Mail, avslöjade att broschyrerna – inklusive en som producerats av Kungliga Psykiatrisällskapet (Royal College of Psychiatrists) – innehöll minst ett felaktigt uttalande om säkerheten och effektiviteten hos ECT, såsom att det inte finns någon risk för långvarig minnesförlust.

Som resultat av detta kunde patienter inte ge fullständigt informerat samtycke till denna kontroversiella behandling, säger forskarna bakom granskningen i sin rapport, publicerad i tidskriften Ethical Human Psychology and Psychiatry.

ECT är godkänt av NHS (National Health Service, statlig organisation ansvarig för den offentliga sjukvården i Storbritannien, ö. a.) som en behandling mot depressiv sjukdom, schizofreni, katatoni och mani.

Psykiatriker hävdar att det lyfter depression och räddar livet på människor som annars skulle ha begått självmord genom att ”återställa” kanaler i hjärnan (på sätt som ännu inte förklarats).

Enligt riktlinjer från National Institute for Health and Care Excellence (NICE, ungefär som svenska Socialstyrelsen, ö. a.) vilka senast uppdaterades år 2009, bör behandlingen endast användas ’för att uppnå snabb och kortvarig förbättring av svåra symtom efter att en fullvärdig prövning av annat behandlingsalternativ har visat sig vara ineffektivt och/eller när tillståndet anses vara potentiellt livshotande’.

Man uppmanar till särskild försiktighet vid användning på ungdomar.

Cirka 2 500 patienter per år i England och Wales genomgår ECT, vilket kan innebära att mellan tio och 30 elchocker mot hjärnan ges med mellanrum av dagar eller veckor.
Granskningen som publicerades idag visade att mer än hälften av sjukhusen (51 kontaktades, 36 svarade) använde broschyrer med sju eller fler felaktiga påståenden och kunde inte ge en komplett bild av riskerna. Till exempel hävdade de felaktigt att ECT kunde korrigera abnormitet i hjärnfunktionen. Professorn i klinisk psykologi vid University of East London John Read, som ledde granskningen säger att ingen forskning har visat detta.
I några av broschyrerna sades att behandlingen medför liten risk för minnesförlust, trots att ett stort antal rapporter säger det – och välgörenhetsorganisationen Mind inom den psykiatriska hälsovården påpekar att ”många människor” upplever detta och ibland kan det vara bestående.
Många försummar också att nämna att ECT endast bör användas som en behandling av karaktären sista utväg, när samtalsterapier har misslyckats på det sätt som anges i riktlinjerna från NICE.

Professor Read tillägger att majoriteten av patienterna som ges ECT är kvinnor över 60 år. ”Jag tror att det förmodligen beror på att det är mindre troligt att de har någon som tar dem i försvar och ifrågasätter varför det görs, då det inte ger någon långsiktig nytta och innebär verklig risk för minnesförlust”, säger han.
Det som frustrerar kampanjmakare och forskare är att NICE år 2003 varnade för att information som ges till patienter som genomgår ECT var otillräcklig och sa att en nationell evidensbaserad broschyr skulle tas fram.

Men professor Read säger: ”Detta gjordes aldrig.”
Han tillägger att i vissa broschyrer beskrivs ECT som ett tandbedövningsmedel – vilket det inte är – först och främst är det en allmänbedövning, inte en injektion, och patienter kommer att få minst tio av dem, vilket i sig medför risker.
I ingen av dem förklaras att det inte finns några långsiktiga fördelar med ECT. I cirka hälften av broschyrerna nämns inte deras rätt till en advokat, det vill säga någon som informerar patienter om deras rättigheter och stödjer dem i juridiska utfrågningar.
Jacqui, som bor i Milford i Derbyshire, säger att hennes egen erfarenhet tydligt visar på behovet av en oberoende advokat.

”Efter att ha läst igenom mina medicinska journaler undertecknade jag tydligen ett formulär före varje omgång. Men när du befinner dig i ett tillstånd av akut depression är du inte i stånd att göra en bedömning om behandlingen.”
Jacqui är nu en del i en grupprättslig juridisk åtgärd som samordnas av Freeths advokater i Nottingham för personer, vilka hävdar att de aldrig gav informerat samtycke till ECT. De söker ersättning för hjärnskador de säger att de har fått.

Freeths advokat Phillip McGough säger att de redan har tolv klaganden – ett av deras senaste fall är ’Chloe’, en 20-åring från Newcastle som fick ett sammanbrott vid 15 och diagnostiserades av en psykiater för depression.
Som bara 17-åring remitterades hon för 26 omgångar av ECT år 2018, vilka hon säger har framkallat epilepsi och bestående minnesförlust.

Efter att ha varit i gång och flugit genom högre utbildningar har hon nu minskat ned till att utföra frivilligarbete några timmar i veckan genom att dela ut mat.

”Jag ville bli läkare, jag var på väg att få A i allt”, säger hon. ”Enligt min medicinska journal visade jag bara en mild förbättring av humöret av ECT men de bestämde sig för att fortsätta. Jag klagade på problem med minnet och deras svar var att öka ECT-dosen.”
”Det är bara alltför upprörande att prata om vad som har tagits bort från mig. Jag känner att jag inte har möjlighet till någonting mer”.

Den enda informationsbroschyr som professor Read berömde var skapad av Mind, vilken inte hade några felaktiga uttalanden. Mind har anslutit sig till professor Read och uppmanat till en omfattande granskning av användningen av behandlingen.

”Vi vet att vissa människor har funnit det vara effektivt för att förbättra symtomen på psykiska problem – särskilt depression – när inget annat har fungerat”, sade talesmannen för Mind Stephen Buckley till Good Health.

”Vi vet dock fortfarande inte varför det fungerar eller hur effektivt det är. Vissa människor som har fått ECT kan ha upptäckt att de upplever negativa biverkningar som är värre än symtomen på problemet de försöker behandla.”

”Det är viktigt att en rad olika behandlingsalternativ erbjuds och eventuella biverkningar förklaras ordentligt. Beslutet att använda ECT bör aldrig tas lätt”.

Kungliga Psykiatrisällskapet (Royal College of
Psychiatrists) sa: ”Vår vägledning är evidensbaserad information och utvecklad med data från de som har fått ECT.”

Copyright (c) – Originalartikel: Why aren’t patients being told truth about electric shock therapy?