33 elchocker förstörde mitt minne


”Problem med lång och kortidsminnet.Osäkerhet när jag inte minns saker som det påstås att jag gjort. Har jag gjort det där? Har jag varit där? Problem att hitta. Känner ej igen folk. Koncentrationssvårigheter. Glömska och förvirring. Stress.”

 
– Namn:
XX
 
– Ort:
XX
 
– Ålder:
52 år
 
– När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?

Det var när min son dog 2005
 
– Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?

Hamnade i en depression
 
– När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

Det var när jag låg inlagd på psyket 2008
 
– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Jag valde inte själv att få det, blev inte tillfrågad det bara bestämdes.
 
– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

År 2008 fick jag ect 11 ggr och år 20009 22ggr.
 
– På vilket sjukhus/vilken klinik var det?

XX sjukhus
 
– Hur många behandlingar har du fått totalt?

33st
 
– Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

Mina anhöriga pratade ingen med och jag fick veta att man kunde få tillfälliga minnesstörningar. Det var inga bestånde problem.
 
– Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.”  Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

Jag eller mina anhöriga fick ingen skriftlig information.
 
– Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

Har prövat många olika antidepressiv medicin. Undet 2009 behandlades jag med Litium samtidigt med ect. Jag äter Valdoxan, Mirtazapin, Sensaval, Seroquel.
 
– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT?  (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

Jag mådde så pass dåligt att de borde ha pratat med mina anhöriga. Jag klarade inte av att ta något beslut själv.
 
– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Det var aldrig någon diskussion jag meddelades bara att det skulle ske.
 
– Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

Inte vad jag kan minnas.
 
– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

Har problem med både lång och korttidsminnet. Svårt på arbetet. Jag arbetar i skola. Har svårt att lära mig nya barns namn, få ihop föräldrar och barn. Innebär mycket stress när jag inte minns låtsas ofta att jag minns trots att jag inte gör det. Svårigheter att hitta när jag kör bil. Glömmer böcker jag läst, har köpt samma bok flera ggr. Känner inte igen människor. Kommer inte ihåg mina barns uppväxt. Problem med koncentrationen. Jag är sjukskriven på 25 %.
 
– Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

De märker att jag inte minns saker, det ingen ide att fråga mig.
 
– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Det ända jag har fått höra det är att minnesproblemen kan bero på min depression.
 
– Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Har berättat det för min psykolog och vård centralens läkare. Både säger att det kan bli bestående skador. Går på minnesutredning.
 
– Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan.  Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

Nej
 
– Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Jag har funderat mycket på det men vet inte hur jag ska gå till väga. Har ej orkat tagit tag i det förut.
 
– Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Problem med lång och kortidsminnet.Osäkerhet när jag inte minns saker som det påstås att jag gjort. Har jag gjort det där? Har jag varit där? Problem att hitta. Känner ej igen folk. Koncentrationssvårigheter. Glömska och förvirring. Stress. 
 
– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Nej aldrig i livet.
 
– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Ja absolut