Lagändring mot att manipulera med hjärnan!


”KMR måste genast sända denna lista till den svenska regeringen/Beatrice Ask och Maria .
Det är nämligen viktigt att det genast bli lagändring på förbud att manipulera hjärnan.Vare sig det innebär Elchocker eller felbehandlingar med droger.
Jag har upplevt hur Sverige har utbildat för få psykiatriker och att underläkare från utlandet tillåtits att tjänstgöra utan specialistutbildning både på barn och vuxenpsyk länssjukhuset i Halmstad och lasarettet i Varberg och att brotten inom den slutna psykiatriska vården sopas under mattan av rättssystemet som saknar kompetens att utreda brotten.Även Socialstyrelsen samt HSANs jurister och handläggare av brott inom psykiatrin har saknat denna kompetens .
Jag ställer gärna upp och vittnar och överlämnar denna lista, som är en PROTESTLISTA, till någon representant för den Svenska regeringen eftersom jag sett brotten från innesidan och ända sedan jag 1958 hospiterade som elev på St s Sigfrids sjukhus i Växjö.
DET MÅSTE BLI ETT STOPP PÅ ÖVERGREPPEN OCH BROTTEN MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!

Anita Boström
Leg.sjuksköterska
Åmotsvägen 3
31495 Kinnared.”