Anmälan angående bestående minnesskador från ECT-behandling


Socialstyrelsen
Enskildas klagomål
106 30 Stockholm

Anmälan angående bestående minnesskador från ECT-behandling

Jag har fått 19 ECT-behandlingar (enligt vad jag funnit ut i journalkopior, men jag tror att det är fler). Jag lider nu av permanenta minnesskador. Jag ville själv inte ha ECT, men anser att jag blev nerdrogad för att lyda. Jag anser att jag blev tvingad att acceptera ECT mot min vilja och att jag inte kunde få annan vård. Jag blev lovad att jag snabbt skulle bli bra. Trots att jag i väntrummet bönat och bett har de inte lyssnat på mina ord att inte slå på strömmen utan har kört vidare. Jag anser att allt är en själslig våldtäkt och det liknar mer tortyr.

Den information jag fick var att det är en skonsam metod och helt ofarlig, möjligen med kortvarig minnesstörning. Jag tror att jag vid något tillfälle fick en informationsbroschyr, men jag vet att mina anhöriga och jag inte fick någon information om att minnesstörningarna kan vara långvariga och bestående. Nu vet vi att det är så.

Efter att ha fått ECT har jag minnesstörningar och jag känner mig inte glad. De har kapat mina känslor och jag har blivit mer foglig för att inte utsättas för nya övergrepp. Vardagen blir jobbig då jag kan läsa men minnet är definitivt inte vad det borde vara och jag glömmer vad det är vad jag har läst. Kommer inte ihåg många saker från mitt liv och jag kan lätt bli osäker då människor kan påstå vad som helst och jag vet inte om jag minns rätt. Det är mycket jobbigt att inte komma ihåg koder på kort och annat som man måste komma ihåg i vårt samhälle. Man blir osäker och stressad då man inte längre kan hänga upp saker på minnen.

Jag gör den här anmälan för att berätta om mina minnesskador och för att bidra till att andra människor slipper utsättas för ECT. Det är en behandlingsmetod som borde förbjudas.