Artikel i Svd mot elchocker


”Svenska Dagbladet, måndagen den 15 mars på sidan 1 och sidorna 6-7 ifrågasätter kraftfullt elchockbehandlingen.

Utnyttja tillfället att agera!”

Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.