Blev helt personlighetsförändrad efter 4 ECT behandlingar


”Jag klarar i stort sett ingenting själv, bor hos mina föräldrar och väntar på att få komma till ett stödboende”

 
– Namn:
XX
 
– Ort:
XX
 
– Ålder:
40
 
– När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?

År 2000
 
– Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?

Depression
 
– När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

Hösten 2010
 
– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Jag blev övertalad
 
– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

Juli 2011
 
– På vilket sjukhus/vilken klinik var det?

XX Lasarett, avd 19
 
– Hur många behandlingar har du fått totalt?

Fyra
 
– Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

Ingen pratade om minnesskador, bara om fördelarna med ect
 
– Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.”  Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

Nej informationen innehöll ingenting om bestående skador
 
– Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

Fevarin, Zyprexa och Lyrica
 
– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT?  (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

Ja, jag fick höra att om jag inte går med på ect kan vi inte hjälpa dig och då blir man utskriven från sjukhuset utan ytterligare åtgärder, så ja, jag kände mig tvungen att acceptera ect
 
– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Att jag skulle må bättre
 
– Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

Man tog blodprover men någon röntgen eller liknande har aldrig gjorts, däremot fick jag anafranildropp under våren 2011 och blev bättre sen blev jag deprimerad igen efter några veckor
 
– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

Jag klarar i stort sett ingenting själv, bor hos mina föräldrar och väntar på att få komma till ett stödboende
 
– Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

Att jag är helt personlighetsförändrad, livrädd för allt och har svårt att tänka
 
– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Ja man hävdar att problemen härrör till den psykiska grundsjukdomen
 
– Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Ja och min ordinarie läkare hade aldrig ordinerat ect, det gjordes av läkare på avd 19
 
– Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan.  Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

Nej det har jag inte
 
– Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Ja jag har funderat på att anmäla men har inte orken
 
– Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Problem med minnet, planering och kognitiva funktioner
 
– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Nej aldrig! Och jag skulle inte rekommendera det heller
 
– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Ja det tycker jag