Det är en hård kall människosyn som råder


En sjuksköterska ger här sin syn på ECT-behandling.

På S:a Maria sjukhus var det en löpande slags industri där allt gick i expressfart med de gammeldags behandlingsmetoderna, läkarna var gudar och försteskötaren hade all insynsrätt och tolkningsföreträde, jag var nyutbildad (hade en bakgrund med grov misshandel) så jag hade inget att säga till om utan skulle bara vårda dessa människospillror… där har jag sett så grova saker så det krävs många sidor att beskriva.

Mina frågetecken var oändliga… men som vanligt fanns ytterst lite tid att sätta sig in i anamnes och historik, det var mest lite kuriosa om man lite då och då fick sig läst (mycket sporadiskt) bakgrundspapper och respektive patients öde var så långt gången att man som undersköterska knappast kunde göra ett enda dugg!

Däremot på Ängelsholms psykiatriska mottagning, där har vi modern nutid och att kollegiatet var som en stor låst klump som endast agerade stereotypt efter psykiatrerns order, det var banne mig skrämmande – jag ville inte fortsätta och jag satte punkt för att någonsin mer jobba inom psykiatrin.

….. och att vårda vid uppvaket och de närmaste timmarna….. jag mäktade inte med det längre och jag kommer aldrig någonsin att sätta min fot inom psyk. om det ska vara så cyniskt.

Det är en hård kall människosyn som råder

Jag passar inte in och jag fattar inte att jag inte bara gick efter första behandlingen, men jag ville veta vad de håller på

Jag har dessutom pratat med sjukvårdspersonal som jobbat länge inom systemen, vilka förklarat att ECT är mycket ”populärt” över hela västkusten, dvs nordvästra skåne och uppåt.

I övrigt vet jag faktiskt inte om det ökat, jag får ju höra via massmedia att det ökat och t.o.m fördubblats, bl.a av den orsaken att det är smidigt och billigt.

Är inte det en inhuman inställning?!

Jag personligen anser att man är ännu falskare nu!

Man är ännu mer osann, man ljuger mer medvetet om konsekvenserna och framförallt det onda i att inte erkänna att man inte kan, giter, orkar eller vill bry sig om hur den lidande patienten verkligen har det, vad hon vill hur hon känner och att man så totalt trampar över hennes ord och undringar.

Det anser jag vara förvärrande, därför att det idag kan konstateras vilka fatala skador som uppkommer från ECT – därför är det idag värre. Jag vet att dom ljuger som svin, läkarna ljuger för sig själv och drar med sig hela personalgrupper – det är knappast en förbättring i vårdkvalitet!

Men rent faktamässigt vet jag tyvärr inte, då jag inte jobbar inom psyk. Jag vet bara att man sederar lite noggrannare nu gentemot förr.

Svaret är alltså att det är klart försämrat! DET ÄR EN SKAM!!!

Här känner jag spontant att jag vill skriva så tangentknapparna glöder, jag har EN MYCKET TYDLIG NEGATIV INSTÄLLNING MOT ECT OCH KAN ENBART INSTÄMMA I KOMMITTÉNS ÅSIKTER – DET ÄR VÄRRE ÄN NÅGONSIN!

Eftersom det är en snabb kortvarig billig behandling som inte kräver tankeverksamhet och inkänning från personal.

tänk själv hur mycket mer det kostar att anställa personer som går till botten med att engagera sig i en patient, att ta emot patientens lidande med den proffesionalitet det kräver och den tiden det tar och de insikter som krävs i kompetens.

Det är klart att det är billigare att köra etc som enbart kräver en läkare och en sjuksköterska, de andra omkring bara bistår med handräckningar vilket det inte krävs minsta kompetens för att göra. Skulle man välja något annat än ETC så skulle det såklart också krävas kompetent personal. Så det är billigt!

Jag har jobbat ihop med människor som inte kan skilja på sömnproblem och schizofreni, som inte vet vad verklighet vs dröm är.

Utredande personal med enormt bristfällig vetskap och kännedom om elementär psykologi och allmän kompetens. Det förekommer mycket rasism också.. mycket starkt att säga men det är en verklighet.

Betänk då att det är dessa människor som står för utredningsunderlaget och ger andrahandsinformation åt läkarna, som ju ordinerar etc men eg är det nog så att de lägst kompetenta bara knäpper med fingrarna så skriver läkaren efter deras observanser, det var mycket saliga och spontana okynnesbehandlingar, som en spelplan..

En enda ond cirkel

ECT BORDE I LAG FÖRBJUDAS. PUNKT OCH SLUT.

Sedan så anser jag att jag har rätt eftersom jag har sett att man behandlat personer som uttryckligen är rädda för behandlingen, då är man ju faktiskt inne på tortyr, då övergår behandlingen till att bli bestraffande och ett maktmedel – inte en vårdhandling.

Att man är så helig i synen på vem vilka som ska hålla i pennorna och skriva resp. vilka som ska hålla truten är också kännetecknande för psykiatrin ( a bunch of disrespecting individs, som inte ser människan som människa utan enbart går på egna känslor och använder sin egen osäkerhet genom att slå sönder oskyldiga människors liv)

När det dessutom sitter personal som mer eller mindre hämnas genom att t.ex hänvisa till egen släktings öde.. och använder sin makt att direkt hämnas på personer de inte ens tilltalar och via egna kontakter vid universitet och forskning, sitter och konverterar somatisk behandling till hot om psykbehandling.. då har det gått långt.

Har jobbat med sådana personer på helsingborgs lasarett, med fruktansvärd utgång… man kan inte tro att det förekommer så primitiva vårdprocesser men det är något jag sett och jag står för det.

Att gee sig in på operation övertalning… kan inte se hur detta hänger ihop på ett klokt sätt i riktig korrekt vårdbehandling; dvs att okunniga männiksor som inte ens lyssnar på patienten men däremot i förväg bestämt sig för att patienten ska ha ect – det är skrämmande att gå igenom och lika skrämmande att se och höra.
Förstår inte att de vågar, jag orkar knappt jobba idag i och med jag blev inföst till vårdjobb, det finns alltid någon som tolkar lite tårar som psykisk obalans och med lagom dos fjäsk sätter de sig i rätt knä och får sin provision av läkarens åtgärder.. dvs lägga in recept på psykofarmaka och därefter se hur vårdpaketet bärjar anta rätta konturerna för somatisk vård.

Märkligt.

Gökboets tid har ingalunda försvunnit, det har kulminerat!

Generellt kan jag säga att när ECT väl kommit upp på dagordningen finns det ingen utväg för patienten. Han/hon får besked på att om man väljer bort ECT så finns det inget mer att göra.

Man har ofta redan en behandling med antidepressiva och eller annan neuraleptika. Dessutom kan man ifrågasätta varför de fortsätter köra medicinbehandling jämte chockbehandling? Mn säger ju att medicinerna inte hjälper…. därför ska ect in… så allt faller bara pladask!

Men min egen inställning gällande detta är att patienten redan i förväg är underminerad och har fått mattan undandragen, lugnande medicin och framförallt neuraleptika är ingen barnlek…. här kommer jag in på ett annat kapitel som handlar om VAD är egentligen den förberedande behandlingen?

Jo många går mot sin vilja med på ECT därför att de redan är nerdrogade och inte längre kan varken tänka eller känna eller har kvar något att säga, man har ju stängt av människans personlighet före ETC

Jag vill gå så långt som att säga att den förmedicinerade patienten är halvdöd (starkt att säga men så är det)

Förstå mig rätt. Men den medicinarsenalen som förekommer i psykiatrin är fruktansvärd, jag ångrar alla de gånger jag blivit ombedd och beordrad att stoppa männiksor fulla med medicinen men mest ångrar jag att jag inte kunde drämma till den sjuka personalen med ord som; jag har ingen insyn i anamnesen så jag tänker inte heller stå och ge personen medicin som du vill ha vinst på… men nu är det slut med det och lönen har också minskat.

Anhöriga kontaktas ja. Men de anhöriga är så förvillade om de inte samtalar med läkare. De får sig serverat lite förskönande ord men vet i själva verket kanske inte att deras kära mor, syster, fru eller bror alleredan blivit kastad nerför stupet med hjälp av medicineringen (som också är ett tröstlöst billigt försök) och visar upp sidor som de inte känner igen…. mot bakgrund av detta kanske de tror läkaren/sköterskan i informationsgivningen.

Men de vet sällan att medicinerna är personlighetssöndrande och mkt mkt mkt giftiga, att medicinerna saboterar. Medan de tror på läkaren som säger att det är sjukdom (finns mkt att tillägga om det)

Den falskhet och cynism som råder inom modern psykiatri…. den återfinns och har sina rötter enbart från ett enda ställe : holocaust, kkk

Psykiatrins teorier och metodik än i denna dag i denna vår moderna tid, är falsk och djupt osann!

Kära, jag skrev detta för flera månader sedan och orkar inte gå in och ändra men jag vill gärna besvara varenda fråga från dig, gärna i kronol. ordning från ett till sista siffran och jag kämpar med det, jag har inte längre de starka mardrömmarna kvar som jag fick efter psykbehandlingen (hade mardrömmar i åratal efter) men jag mår inte heller bra av det krossade liv jag fick, känns som sabotage

mvh
Susanna