Sjukt med elchocker

“Jag har sett på TV samt läst i tidningar att det fortfarande ges elchocker, ECT, till människor som mår dåligt. Min nyfikenhet ledde till att jag googlade ämnet. Blev arg för jag trodde inte att det var så utbrett i Sverige. Hade man inte slutat Läs mer här …

Leg. sjuksköterska: Mot Elchocker i vården

“Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring.” “Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter …” “I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person.” “Som sjuksköterska såg jag elchocker användas i vården på redan försvarslösa patienter. Mitt Läs mer här …