Patienter kan få livslånga hjärnskador av ECT

”Det är viktigt att psykiatriker ej går ut offentligt och propagerar för ECT-behandling innan de läst protestlistan mot ECT-behandling och om hur patienter som behandlats kan få livslånga hjärnskador.Ect-behandling ges på Halmstad psykiatriska klinik och f.d.överläkare Lars Häggström propagerar i sina föreläsningar om El-chockernas förträfflighet. Läs mer här …

Leg. sjuksköterska: Mot Elchocker i vården

”Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring.” ”Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter …” ”I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person.” ”Som sjuksköterska såg jag elchocker användas i vården på redan försvarslösa patienter. Mitt Läs mer här …