Det är oförsvarligt och oetiskt


Personligheten kan förändras och minnet försämras. Det är inte rimligt att forstätta dessa experiment. Man tillämpar trial and error beträffande människors mentala hälsa. Utan att verkligen ha teoreitsk underbyggnad testar men elström.

Det är oförsvarligt och oetiskt.