ECT behandlingarna fick mig att glömma mina barns barndom


”Väldigt dåligt minne, både kort och långtids. Svårt att koncentrera mej, tappar tråden hela tiden, svårt ta in information både muntlig och skriftlig. Osocial, svårt att formulera ord m.m.”

”Jag har för mej att jag har forskat lite i detta tidigare, bl a mailat till någon myndighet och fick då svar att det inte gicka att anmäla eftersom man inte visste vilka som var ansvarige…typ det är ju inte biverkning av medicin…..och att det inte kunde bevisas att det är ect som är anledning till minnesluckor..m.m. Men visst vill jag anmäla att jag har fått många minnes-luckor från tidigare i livet och att jag idag har svårt att komma ihåg saker. jag har precis blivit beviljad permanent sjukersättning och detta med minnet, förstå inf. m.m var några av anledningarna.”

– Namn:
XX

– Ort:
XX

– Ålder:
XX

– När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?

2002

– Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?

Självmordsförsök, 2 dygn på intensiven, 5 dygn medicin klinik och slutligen 7 dygn på sluten psyk avd.

– När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

2008, på nytt inlagd på psyk pga depression och självmordsplaner

– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Blev övertala av personal, sa först bestämt nej.

– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

4-6 veckor tror jag

– På vilket sjukhus/vilken klinik var det?

VIN Vrinnevi sjukhus i norrköping

– Hur många behandlingar har du fått totalt?

vet ej, tror mellan 6-8, men fler var planerade men jag vägrade genomgå fler.

– Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

Minns inte, men har begärt ut mina journaler och enligt dem fick jag en kort muntlig inf av läkare, tackade då nej. Senare skriftlig info av ssk och muntlig övertalning. Mina anhöriga fick ingen information.

– Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

Tror de sa att det bara var de närmsta 20 minuterna minnet skulle försvinna men att det sedan skulle komma tillbaka och vara som vanligt.

– Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

Ja, tror cipramil

– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

Ja, jag kände mej tvingad via övertalning, samt att ssk sa att hon själv absolut skulle välja denna behandlig om hon var i min situation.

– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Att min deprission skulle gå över väldigt snabbt och att behandlingen var helt riskfri .

– Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

NEJ.

– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

ja har problem med allt detta. Jag blev beviljad permanent sjukersättning den 1/12 11.

– Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

Jag har ett väldigt dålit kortidsminne och långa perioder, händelser från livet inna är helt borta. Speciellt mina barn är sorgsna över att jag ”verkar” ha glömt så mycket från deras barndom.

– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Ja det har jag märkt av, de har hänvisat till att min depression bl a kan leda till minnesluckor. De har inte tagit mej på allvar, jag är själv helt övertygad om att minnesluckorna beror på ect.

– Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Jag har berättat för den psykiatriker jag träffar nu, hon har inte kommenterat det alls, men skrivit om sambandet mellan minnet och ect i ett läkarutlåtande till försäkringskassan.

– Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan. Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

NEJ

– Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Jag har mailat till, tror det var socialstyrelsen och frågat vart jag ska anmäla detta övergrepp/skador, de svarade att det inte gick att anmäla sådant efter ect då det inte räknas som en medecinsk biverkning.

– Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Väldigt dåligt minne, både kort och långtids. Svårt att koncentrera mej, tappar tråden hela tiden, svårt ta in information både muntlig och skriftlig. Osocial, svårt att formulera ord m.m.

– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Nej och åter nej!!!!!

– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Ja absolut!!!! Ect har förstört mitt liv till stora delar.

Det är ok att du publicerar det jag skrivit, tacksam över att någon bryr sig och orkar ta tag i detta problem. Ect-behandling borde upphöra omgående.