Elchocker är av ondo


”Halmstad länssjukhus har tillåtit UNDERLÄKARE tjänstgöra som specialister och skrivit vårdintyg på friska personer! Därpå sänt dem till psyk.kliniken i Varberg där de fått ett friskt psykiskt status, MEN ÄNDÅ BLIVIT TVÅNGSMEDICINERADE .Det värssta är ,att Tingsrätten i Halmstad känner till brotten, MEN VÄGRAR PATIENTERNA RÄTTEGÅNG! DET ÄR BROTT MOT REGERINGSFORMEN SOM JUSTITIEKANSLERN OCH JUSTITIEOMBUDSMÄNNEN VÄGRAR UTREDA!

ELCHOCKER ÄR AV ONDO!”