Förlorade livsgnistan efter ECT


Intervju med en man som fått 30 st elchocker

”Det är mycket svårt jag kan inte arbeta mår inte bra, har ingen livsgnista alls.”

Namn:
XX

Ort:
XX

Ålder:
48

Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin?
mycket svår depression

Valde du själv att uppsöka en psykiatriker? Om inte, vem bestämde att du skulle träffa en sådan?
jag valde själv

Hade du fått någon annan behandling, t.ex. antidepressiv medicinering, innan du fick ECT?
JA antidepp medicin

Fick du någon information kring vilka alternativ som finns till ECT? Isåfall vilken?
Nej ingen info.

Under vilken tidsperiod fick du ECT?
mellan 2007 – 2009

Varför fick du ECT?
för jag hotade med självmord

Var och av vem fick du ECT?
av Nacka Sjukhus och överläkaren.

Hur många ECT-behandlingar har du fått totalt?
30 st.

När du fick dessa var du inskriven på psykklinik eller fick du dem poliklininiskt (dvs att du fick åka hem efter att ha vilat en stund)?
jag fick åka hem

Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?
jag sa ja när jag fick frågan

Vilken muntlig information fick du om ECT före behandlingarna?
ingen information alls muntligt.

Vilken skriftlig information fick du om ECT före behandlingarna?
ingen skriftlig information

Berättade någon om vilka bieffekter som ECT har? Berättade någon t.ex att du skulle komma att få skador på minnet?
nej ingen berättade något

Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (T.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?
nej jag fick inga sådana villkor.

Gjordes en fullständig ordinär läkarundersökning och behandling på dig innan ECT? Fick du genomgå någon fysisk undersökning, dvs att man tog blodprover på dig, gjorde någon röntgenundersökning eller liknande, innan du fick ECT?
nej det fick jag inte.

Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?
inget alls

Fick du detta resultat?
nej

Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? Hur skiljer sig ditt liv idag från ditt liv innan du fick ECT? Vad upplevde du för förändringar i ditt liv efter ECT-behandlingarna?
ingen svår depression mera, men lätta minnesbesvär har jag märkt.

Hur upplevde dina när och kära att du fick ECT? Vilka förändringar såg de hos dig?
ingen märkte eller brydde sig om mig överhuvudtaget.

Har du berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker du upplevt som resultat av ECT-behandlingen? Om så, vad har du fått för svar?
nej det har jag inte gjort

Har du fått hjälp och stöd att framföra dina klagomål på behandlingen? Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?
nej det har jag inte fått hjälp med.

Psykiatrin hävdar att alla skador från ECT härrör från patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?
nej det har jag inte märkt

Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter ECT-behandlingen?
mycket dålig och inkompetent. jag tycker att ingen förstod hur sjuk jag var och ingen tog mig på allvar under det 18 år jag var svårt sjuk.

Hur ser ditt liv ut nu?
det är mycket svårt jag kan inte arbeta mår inte bra, har ingen livsgnista alls.

Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?
nej det vill jag helst inte ha mera. ECT ska man överväga om man är så sjuk som jag var.

Om du summerar – vilka skador har du fått från den ECT-behandling du fick?
minnesproblem tror jag vet inte säkert.

Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?
ja jag tycker jag är berättigad till skadestånd eftersom jag har fått lida så länge i onödan på grund av dålig behandling inkompetens.

Har har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?
ja det har jag, det som hindrat mig är att jag tänker det är ingen idé och framför allt att jag inte orkar, och att det är ändå mitt eget fel att jag mått så dåligt och att jag vill lägga det åren bakom mig.