Kontakter med Socialstyrelsen angående ECT


Kontakter med Socialstyrelsen angående ECT-statistik för 2010

Eftersom det fortfarande inte är klart hur många ECT-behandlingar som gavs år 2010 så fortsätter jag att ligga på Socialstyrelsen. Se nedan.

Jag tycker att det är hemskt att Socialstyrelsen inte ens vet hur många elchocker som ges varje år i Sverige.

Det är även hemskt att det inte finns någon långsiktig uppföljning kring de långsiktiga verkningarna från ECT.

/

——————————————————————————–

Hej!

Jag har varit i kontakt med er tidigare för att försöka få en fullständig statistik kring ECT-behandlingarna i Sverige.
Se nedan.

“Jag har inte möjlighet att ta fram ECT-behandlingar för gravida eftersom information rörande graviditet inte finns registrerad.”

1. Kan information angående graviditet registreras i framtiden?

“Inom vissa landsting utförs ECT-behandlingar av sjuksköterskor. Då vi enbart har lagstöd för att samla in statistik rörande läkarbesök inom den specialiserade öppenvården (exkl primärvård) så ingår dessa behandlingar inte i den bifogade statistiken.”

2. Det krävs alltså lagändringar för att få in den hela statistiken för ECT i Sverige. Kan Socialstyrelsen agera i den frågan så att detta kommer till stånd?

“En tidigare jämförelse där TV-programmet Uppdrag granskning ringde till samtliga landsting visade att det som rapporterades in till patientregistret var en underrapportering. Det går givetvis inte att uttala sig om denna underrapportering kvarstår men det bör beaktas att så har varit fallet tidigare.”

3. Kan Socialstyrelsen agera ytterligare för att hantera underrapporteringar av ECT-behandlingar? Finns det något som kan göras nu för att checka siffrorna för 2010?

“Socialstyrelsen har för avsikt att under hösten gå ut med en enkät till samtliga landsting för att undersöka i vilken omfattning icke-läkare utför ECT-behandlingar.”

4. När kommer denna att göras? När kan man se resultatet så att man kan få en fullständig statistik för 2010 ECT-behandlingar?

Låt mig veta vad du säger om detta.

——————————————————————————–

Hej!

Ok, jag tar dem med honom istället.

Hälsn,

http://www.peterularsson.se/
From: Rydh Hillevi
Sent: Thursday, August 11, 2011 7:40 AM
To: ’ ’
Cc: Registrator Statistik och utvärdering ; Gerle Mårten ; Björkenstam Emma ; Talbäck Mats ; Sellin Anna ; Holland, Susanne
Subject: ECT Dnr: 26790/2011

Hej!

Jag tror att Mårten är betydligt bättre på att svara på de frågor du ställde.

Hälsningar
Hillevi Rydh

___________________________________________

Hillevi Rydh
075-247 3453

SOCIALSTYRELSEN

Enheten för vård- och omsorgsstatistik
106 30 Stockholm

Växel: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

Från:
Skickat: den 10 augusti 2011 20:47
Till: Rydh Hillevi
Kopia: Registrator Statistik och utvärdering; Gerle Mårten; Björkenstam Emma; Talbäck Mats; Sellin Anna; Holland, Susanne
Ämne: ECT

Hej!

Tack för denna information!

Några frågor:

1. Kan information angående graviditet registreras i framtiden?

2. Det krävs alltså lagändringar för att få in den hela statistiken för ECT i Sverige. Kan Socialstyrelsen agera i den frågan så att detta kommer till stånd?

3. Kan Socialstyrelsen agera ytterligare för att hantera underrapporteringar av ECT-behandlingar? Finns det något som kan göras nu för att checka siffrorna för 2010? Om Uppdrag Granskning kunde så bör Socialstyrelsen kunna.

Jag ser framemot att ta del av informationen från enkäten i höst.

Dessa frågor skall kanske riktas främst till Mårten Gerle, eller?

Hälsn,

From: Rydh Hillevi

Sent: Friday, August 05, 2011 9:21 AM

To: ’ ’

Cc: Registrator Statistik och utvärdering ; Gerle Mårten ; Björkenstam Emma ; Talbäck Mats ; Sellin Anna ; Holland, Susanne

Subject: ect

Dnr: 26790/2011

Hej!

Bifogat finner du nästan all statistik du frågade efter.

Jag har inte möjlighet att ta fram ECT-behandlingar för gravida eftersom information rörande graviditet inte finns registrerad.

En tidigare jämförelse där TV-programmet Uppdrag granskning ringde till samtliga landsting visade att det som rapporterades in till patientregistret var en underrapportering.

Det går givetvis inte att uttala sig om denna underrapportering kvarstår men det bör beaktas att så har varit fallet tidigare.

Inom vissa landsting utförs ECT-behandlingar av sjuksköterskor. Då vi enbart har lagstöd för att samla in statistik rörande läkarbesök inom den specialiserade öppenvården (exkl primärvård) så ingår dessa behandlingar inte i den bifogade statistiken.

Socialstyrelsen har för avsikt att under hösten gå ut med en enkät till samtliga landsting för att undersöka i vilken omfattning icke-läkare utför ECT-behandlingar.

Trevlig helg
Hillevi Rydh

___________________________________________

Hillevi Rydh

075-247 3453

SOCIALSTYRELSEN

Enheten för vård- och omsorgsstatistik
106 30 Stockholm

Växel: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.