Nedsatt koncentration, minne och reaktion efter ECT-behandling


”Sämre kognitiv förmåga, som koncentration, tankeverksamhet och minne. Sämre reaktion, märks i trafiken och ibland på jobbet.”

Namn:
XX

Ort:
Malmö

Ålder:
26

– När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?

När jag var 19 år på BUP i Karlskrona.

– Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?

Då var mitt främsta problem stark ångest, var också lite nedstämd.

– När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

December 2007 (ungefär). Då hade jag varit deprimerad i 6 månader och provat olika mediciner utan någon större effekt. Jag hade också varit inlagd i 6 veckor och blev inlagd igen vid de första ECT-behandlingarna.

– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

’Läkaren föreslog det och jag gick med på att testa.

– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

I slutet på 2007 och början på 2008.

– På vilket sjukhus/vilken klinik var det?

St: Lars i Lund.

– Hur många behandlingar har du fått totalt?

Runt 20 behandlingar.

– Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

Läkaren sa att det inte fanns några biverkningar förutom lite ont i huvudet direkt efteråt och att man kunde glömma vad man hade gjort precis innan behandlingen, annan minnespåverkan kom inte förrän efter många behandlingar (20 eller fler) och att minnet alltid kom tillbaka. Läkaren berättade att ECT utlöste ett epileptiskt anfall som gjorde att signalsubstanserna ”lagade hjärnan”.

– Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

Jag minns inte om jag fick någon skriftlig info eller vad som stod där i så fall.

– Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

Ja, det fick jag. Jag har testat många olika antidepressiva medel, men under den perioden tror jag att jag stod på Mirtazapin.

– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

Det gavs inget villkor, men det togs upp att jag hade mått dåligt så länge och testat olika mediciner utan framgång så att det skulle vara värt att prova ECT. Jag kände mig aldrig tvingad, hade inga fördomar mot ECT utan såg det som en möjlig hjälp.

– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

En snabb förbättring utan jobbiga biverkningar. Vilket lät bra eftersom jag fick mycket biverkningar av all medicin.

– Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

– Ja, de kollade hjärnan med både magnetröntgen och EEG. De tog också många blodprover.

– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

Jag upplever att jag har nedsatt koncentration, minne och reaktion. Jag arbetar 50 % och är sjukskriven resten. De vardagliga sysslorna klarar jag av, men jag kan inte avsluta min sjuksköterskeutbildning som jag har ett år kvar på. Jag försökte gå tillbaka efter min ECT, men det blev katastrof. Jag kom inte ihåg de enklaste sakerna med datorer och hur man söker artiklar eller något från den kursen som jag läste innan, jag kunde inte heller hänga med i samma tempo som de andra. Under det sista året är det mest praktik och det skulle jag inte klara av inte heller att jobba som sjuksköterska på avdelning. Jag märker att mitt minne är sämre när jag jobbar, glömmer lätt bort saker. Min reaktionsförmåga antar jag är nedsatt för jag reagerar inte alltid i trafiken när jag cyklar, vilket ibland kan vara farligt.

– Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

De märkte stora förändringar det första halvåret/året efter min ECT. Då fick de berätta saker som vi hade gjort tillsammans och vad som hade hänt i deras liv tidigare. Sedan blev det bättre, men det är en kompis som inte tycker att jag är mig lik. Jag har frågat mina andra vänner och anhöriga, men det tycker inte att det är någon skillnad eller kan de inte svara på det.

– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Alltid när jag har sagt att jag har fått sämre koncentration, minne och reaktion säger läkarna att det beror på min depression eller på mina mediciner. Jag vet inte själv vad det beror på……Jag kanske hade varit sån här utan min ECT också, det är omöjligt för mig att veta.

– Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Från början sa läkaren att det var väldigt ovanligt att man fick en sådan reaktion på minnet redan från början, men att det skulle komma tillbaka. Det var svårt för mig att märka att så pass mycket minnen hade försvunnit, eftersom jag var inlagd på avdelning och inte pratade med så många vänner. Det märktes först när jag blev utskriven. Jag har nu också berättat för min läkare, men hon sa att det var så länge sedan så det beror inte på det utan det skulle då vara min medicinering som gjorde detta.

– Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan. Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

Nej, det har jag inte.

– Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Jag har inte ens tänkt på att jag skulle kunna anmäla det. Jag visste inte det och dessutom tycker jag synd om den läkaren för hon har hjälpt mig så mycket. Jag vill inte sätta dit henne, men felet som hon gjorde var att hon inte berättade om de hemska minnesförlusterna som man kunde få, allting var så himla positivt med ECT…..

– Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Sämre kognitiv förmåga, som koncentration, tankeverksamhet och minne. Sämre reaktion, märks i trafiken och ibland på jobbet.

– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Jag skulle ALDRIG mer gå med på att få ECT. Jag vill helst att det ska stå i min journal så att ingen läkare hittar på att de ska göra det. Jag vet att de närmaste personerna omkring mig också skulle protestera. Enda gången som jag skulle rekommendera det är om någon är så pass deprimerad att den personen inte stiger upp ur sängen, inte pratar, inte äter och inte sköter sin hygien. Det ska alltså gå väldigt långt….

– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

En ursäkt tycker jag är ganska meningslös eftersom jag själv var med och bestämde och att jag inte har något otalt med den läkaren. Däremot borde informationen som läkaren ger ändras eftersom den döljer mycket negativa effekter. Skadestånd skulle jag absolut ha rätt till om allt, som jag har berättat tidigare, beror på min ECT behandling. Det kan ju aldrig bevisas…….