Min pappas minne försämrades betydligt efter ECT-behandlingarna


”Jag uppskattar verkligen det arbete, som ni gör.

Min pappa, som är redan död fick ETC- behandling och insulin på mentalsjukhuset i Sverige på 50-talet. Han hade nyligen flyttat in i landet och hade ett mycket hårt arbete. Han kunde inte heller språket och vi tre barn var mycket små som han måste ta hand om. Han hade också dålig lön och även bostadsförhållanden var mycket dåliga. Han levde under en mycket stark press och fick paranoid rädsla.

Han vistades ett halv år på mentasjukhuset i Jönköping. Efter den tiden flyttade han tillbaka till Finland med familjen.

Han brukade ofta efteråt säga, att ETC-BEHANDLINGen påverkade honom så att hans minne hade betydligt försämrats.

Jag anser att ECT-behandlingen borde förbjudas med lag, för man kan aldrig veta vilka skador den orsakar. Jag anser att det oerhört farligt att börja operera med hjänfunktionerna. Min bror är väldigt rädd för ETC-behanling och jag tror att många andra är det också. Numera ljuger de åt människor att minnestörningarngarna försvinner efter en tid. Med vänlig hälning M.A”