Mina elchocksbehandlingar har förföljt mig hela livet


”Ja det förföljer en hela livet att man fick de.”

– Namn:
XX

Ort:
XX

Ålder:
XX

– Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin?

Gick igenom incest våga inte tala om det.

– Valde du själv att uppsöka en psykiatriker? Om inte, vem bestämde att du skulle träffa en sådan?

Jag och mor.

– Hade du fått någon annan behandling, t.ex. antidepressiv medicinering, innan du fick ECT? Hur fungerade den?

ok ett tag.Sen sluta jag.

– Fick du någon information kring vilka alternativ som finns till ECT? Isåfall vilka alternativ?

Nej fanns inget annat.

– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

1975 2mån.

– Varför fick du ECT?

för när jag gått igenom incest som liten så fick jag förlossningspsykos var gång jag fick barn själva.

– På vilken plats och av vem fick du ECT?

I Lund Sankt Lars

– Hur många ECT-behandlingar har du fått totalt?

10 st.

– När du fick dessa var du inskriven på psykklinik eller fick du dem polikliniskt (dvs att du fick åka hem efter att ha vilat en stund)?

Var där på Lasarettet.

– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Min mor.

– Vilken muntlig information fick du om ECT före behandlingarna?

Ingen.

– Vilken skriftlig information fick du om ECT före behandlingarna?

Ingen.

– Berättade någon om vilka bieffekter som ECT har? Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Fick du eller dina anhöriga denna information innan ECT-behandlingarna?

Nej.

– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (T.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

Ja.

– Gjordes en fullständig ordinär läkarundersökning och behandling på dig innan ECT? Fick du genomgå någon fysisk undersökning, dvs att man tog blodprover på dig, gjorde någon röntgenundersökning eller liknande, innan du fick ECT?

Nej.

– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Helt ok sen.

– Fick du detta resultat?

ja.

– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? Hur skiljer sig ditt liv idag från ditt liv innan du fick ECT? Vad upplevde du för förändringar i ditt liv efter ECT-behandlingarna?

Glömmde tabellen.Glömmde hur jag skulle städa.

– Hur upplevde dina när och kära att du fick ECT? Vilka förändringar såg de hos dig?

De sa inget att bara man är sjuk i huvudet.

– Har du berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker du upplevt som resultat av ECT-behandlingen? Om så, vad har du fått för svar?

Inget

– Har du fått hjälp och stöd att framföra dina klagomål på behandlingen? Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

nej.

– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Ja det förföljer en hela livet att man fick de.

– Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter ECT-behandlingen?

Obehagligt.

– Hur ser ditt liv ut nu?

Idag kan jag inte gå ut själva haft det så nu i 18 år får bara 40 timmar i veckan att kunna gå ut på. Måste ha puff för att fungera.

– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Nej.

– Om du summerar – vilka skador har du fått från den ECT-behandling du fick?

Att jag glömt mycket.

– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

ja klart de ska tala om sånt innnan så man har en chans att välja rätt.

– Har har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Det är bra att få hjälp till det man har inte visst var man ska klaga tackar peter för detta han ville hjälpa mig är man inte van vid.