Ola Gefvert har sövt ner och tvingat elchocker på ovetande patienter


Psykiatriker och f.d. överläkaren Ola Gefvert

Psykiatrikern Ola Gefvert fick sparken som överläkare från psykakuten på Akademiska Sjukhuset i Uppsala vid nyår efter att 14 personer i personalen sagt upp sig i protest mot Gefverts metoder och bemötande av patienter och han hade dragit på sig ett 20-tal anmälningar för felbehandlingar och bristande patientsäkerhet.

Han fortsatte då att ta emot patienter privat i sitt eget bolag Närpsykiatrin i Nyköping AB. Två månader senare beslutar Landstinget i Uppsala att inga patienter får remitteras till Gefverts mottagning eftersom han bedöms vara en säkerhetsrisk för patienterna. Socialstyrelsen har nu anmält honom till HSAN med begäran om att hans läkarlegitimation skall dras in. Det ärendet är ännu inte avgjort.

En av anmärkningarna mot Gefvert gäller att han har låtit söva patienter och utsätta dem för ECT-behandling utan deras medgivande eller kännedom. En annan anmärkning gäller hans flirtande och sexuella anspelningar mot kvinnliga patienter.

Kvinnor som utsatts för våldtäkt har Gefvert beskrivit som ”hysteriska fruntimmer”.

Låt oss hoppas att denne man blir av med sin läkarlegitimation.

Thomas Arvidsson