Patienter får skador från elchocker


”Jag vill även ansluta mig till protestlistan! Jag tycker att elchocker är en inhumanbehandling!

Jag är sjuksköterskestudent och har under min praktik plaserats på psyk-avdelningar där patienter elbehandlias dagligen. Jag har sett hur dåligt de mår efter behandlingen.

Jag har även praktiserat på intensivvårdsavdelning där elchocker ges och sett med egna ögon vilka skador patienten får. Jag tycker att detta borde förbjudas i Sverige.”