Sjuksköterska: Elchocker skall inte ges!


”Arbetar som sjuksköterska i psykiatrin sedan mer än 20 år, har alltid varit emot ECT men även för en restriktivare hållning vad betr. psykofarmaka. Ect skall överhuvudtaget inte ges och psykofarmaka hållas på en minimal nivå.

Dessvärre har motsatt utveckling varit igång de senaste 10 åren. Psykvården har bara blivit mer och mer biologiserad och humaniora har nästan helt försvunnit. Allt botande skall nu ske med kemisk eller elektrisk behandling. Psykologerna inom landstingen blir färre och färre och känner sig hotade att även de ta till metoder som stärker deras situation mot läkarväldet, såsom testmetoder etc. som kan vederläggas och försvaras Samtal blir ju svårare att bevisa och kartlägga att det skulle ha någon effekt.

Det konstiga är att att det verkar inte som man behöver bevis för att psykofarmaka har någon funktion mer än att söva ner folk så att de blir lugna och hanterbara. I övrigt hur deras kognitiva funktioner fungerar hänförs bara till ursprungsproblemet och har alltså inget att göra med biverkningar eller med preparatets avigsidor att göra överhuvudtaget.

Detta bakvända och ologiska sätt att hantera psykisk sjukdom är en av det största skandalerna, den andra är att läkemedelsindustrin skär guld med täljknivar och skattebetalarnas pengar går ner i aktieägarnas fickor och sjäva vården åderlåts på miljarder, dessa pengar som kunde använts till att bygga en vård som är mer human och förstående för dessa personer som under en period befinner sig i en ohållbar situation och utsatta för en ohanterbar känslomässig stress som sätter alla naturliga funktioner ur spel.

Läkemedelsindustrin ser en marknad som egentligen är hur stor som helst, för var går gränserna för psykiskt dåligt mående som måste tablettbehandlas eller kanske anv. ECT. Sen konserveras problemet och du blir kund hos bolaget i evighet.

Dessutom så hjärntvätttas läkarna av läkemedelsindustrin och presenterar ofta för patienterna att tablettbehandlingen är att jämföras med diabetes och måste vara livslång.

Därtill tillkommer nu vad betr. psykoser att man skall försöka handla redan i prodromalfasen vilket innebär att man skall försöka få personer i behandling redan innan psykosen har brutit ut. Man riktar sig till ungdomar och så långt är väl allt väl, att försöka komma i kontakt med ungdomar som har det svårt och försöka hjälpa dem innan det gått överstyr. Men det är bara det att här kommer neuroleptikan in, kemisk lobotomering av unga människor redan i 17-18 års ålder.

Detta neuroleptika som enligt FASS endast är utprovat för Schizofreni men som är vedertagit över hela Sverige bland läkarna att ges till alla där man misstänker psykos utveckling, med en tänkt livslång behandling. Nästa storsäljare till alla rädda människor som inte litar till sina egna resurser och snart nog finns inga resurser kvar alls.”